Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Charakterizace malt a omítek předrománské architektury Velké Moravy
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Frankeová, Dita ; Viani, Alberto
V dokumentu jsou zpracovány archeologické vzorky z revizních sond v budově Paláce v Mikulčicích. Výsledky obsahují charakterizaci použitých surovin, jejich vstupní poměr a popis za účelem upřesnění jejich provenience.
Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny.
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce.
Design of material and technological copy for repair of sgraffito decorated renders
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Wichterlová, Z. ; Waisserová, J.
This paper deals with research in Renaissance sgraffito materials and techniques. It focuses on the replication process for original materials and application techniques used in a reconstruction of the missing parts of a sgraffito decoration depicting a Landsknecht procession on the façade of a house in Slavonice. The result of the theoretical and practical experimental work is the description and evaluation of the process of creating a material and technological copy of the original. This involved detailed material analysis, determining the provenance of and selecting suitable raw materials, design of a repair mix and its testing, and evaluation during application trials. The study has shown that, in order to achieve good results, the conclusions of material analysis have to be linked to the practical\nskills of restorers and conservators. The particular application procedures that match the requirements of the historical material and the original work can be deduced from full scale practical trials. Feedback between the design of the repair mixture and the application process made it possible to come to an optimal material and application technique. The missing parts of the sgraffito were replaced using a mortar and application technique that closely correspond to those originally used in the Renaissance.
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela sv. Jakuba v Telči
Válek, Jan ; Skružná, Olga
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou, zejména předpokládanou podzemní kryptu.
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Měření bylo provedeno v prostoru kněžiště v místě předpokládané tumby.
Doplnění raně barokní štukové výzdoby formou materiálové a technologické rekonstrukce
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Waisserová, J. ; Wichterlová, Z. ; Frankeová, Dita ; Kotková, Kristýna
Cílem památkového postupu je poskytnout metodický návrh přípravy maltového doplňku barokní štukové výzdoby a ukázat jeho využití na konkrétním příkladu.\n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Průzkum malt románské kaple ve věži hradu Landštejn
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Frankeová, Dita ; Svoboda, Milan ; Ševčík, Radek ; Kotková, Kristýna
V rámci průzkumu byly odebrány čtyři vzorky malt z podlahy a dva vzorky z omítek v prostoru románské kaple nacházející se ve věži na hradě Landštejn. Cílem byla charakterizace použitých surovin, stanovení jejich poměru, charakterizace porozity malt a porovnání malt z jednotlivých stavebních fází.
Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Dne 7. 5. 2019 byl realizován průzkum zimní zahrady ve vile Otto Petschka, residenci velvyslance\nUSA. Cílem bylo objasnit rozložení kovových výztuží a dalších konstrukčních prvků v podlaze místnosti.\nPrůzkum byl proveden ve spolupráci s projektantem Ing. Zdeňkem Riegerem.
Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč
Drdácký, Miloš ; Eisler, Marek ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Skružná, Olga
Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ve stávajícím zdivu. Byl proto realizován nedestruktivní průzkum jednak stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku' starého hradu v Telči pomocí zemního radaru, jednak průzkum charakteru zdiva stěn starého paláce pomocí termovize.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.