Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Balance sheet implications of the Czech National Bank’s exchange rate commitment
Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Saxa, Bronislav
Článek prezentuje projekce bilance České národní banky po ukončení kurzového závazku. Použitý model je vhodný pro modelování velké bilance centrální banky s aktivy téměř výhradně ve formě cizoměnových rezerv v prostředí konvergující ekonomiky vykazující trendové posilování kurzu. Kromě základního scénáře je diskutováno i několik srovnávacích scénářů, které se týkají vývoje bilance v případě nezavedení kurzového závazku nebo jeho dřívějšího ukončení. Dle simulací se doba trvání záporného vlastního jmění ČNB, a tedy doba nulových transferů zisků centrální banky vládě, ve srovnávacích scénářích zásadně neliší od základního scénáře. Odhadované fiskální implikace kurzového závazku jsou tedy relativně malé a vztahují se až k období po roce 2030. Stochastické simulace nicméně ukazují, že míra nejistoty je výrazná. V článku dále ukazujeme, že může být simulační nástroj využit v diskusích o důsledcích dlouhodobého poklesu oběživa, o skladbě strany aktiv bilance a o obnovení odprodejů výnosů z cizoměnových rezerv centrální bankou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Perception is always right: the CNB's monetary policy in the media
Böhm, Jiří ; Král, Petr ; Saxa, Bronislav
V této výzkumné publikaci jsou analyzovány příznivost mediálního přijetí měnověpolitických rozhodnutí ČNB a rozsah jejich pokrytí v médiích v období 2002 až 2007. Jsou identifikovány faktory vysvětlující proměnlivost těchto dvou aspektů mediálního obrazu ČNB s využitím rozsáhlého souboru článků, které byly publikovány ve čtyřech nejvíce relevantních českých denících bezprostředně po měnověpolitických zasedáních. Jsou přitom vzaty v úvahu parametry vlastních rozhodnutí ČNB a související komunikace stejně jako veličiny charakterizující obecné ekonomické prostředí, které převládalo v době jednotlivých zasedání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
6 Saxa, Branislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.