Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití audiovizuální techniky, muzejní pedagogiky a literatury ve výuce vlastivědy
Rabová, Jaroslava ; Parkan, František (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části, teoretickou, praktickou a empirickou. Teoretická část se zabývá výukou vlastivědy, didaktickou technikou a učebními pomůckami, muzejní pedagogice, jednotlivým edukačním specifikům škol a muzeí, tomu, jak by měla spolupráce vypadat, jakou roli v ní hraje osobnost muzejního pedagoga a čím je pro školu i muzeum přínosná. A v neposlední řadě literaturou, která je podle mého mínění důležitým prvkem ve výuce vlastivědy. V praktické části jsem popsala zrealizovaný projekt, v kterém je použita didaktická technika, spolupráce s muzeem a práce s literaturou. Empirická část je zaměřena na průzkum v základních školách v oblasti didaktické techniky. Klíčovými pojmy, o které se výzkum opírá, jsou např.: moderní didaktická technika, práce s moderní didaktickou technikou, vnímání didaktické techniky jako prostředku realizace výuky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využití audiovizuální techniky, muzejní pedagogiky a literatury ve výuce vlastivědy
Rabová, Jaroslava ; Parkan, František (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části, teoretickou, praktickou a empirickou. Teoretická část se zabývá výukou vlastivědy, didaktickou technikou a učebními pomůckami, muzejní pedagogice, jednotlivým edukačním specifikům škol a muzeí, tomu, jak by měla spolupráce vypadat, jakou roli v ní hraje osobnost muzejního pedagoga a čím je pro školu i muzeum přínosná. A v neposlední řadě literaturou, která je podle mého mínění důležitým prvkem ve výuce vlastivědy. V praktické části jsem popsala zrealizovaný projekt, v kterém je použita didaktická technika, spolupráce s muzeem a práce s literaturou. Empirická část je zaměřena na průzkum v základních školách v oblasti didaktické techniky. Klíčovými pojmy, o které se výzkum opírá, jsou např.: moderní didaktická technika, práce s moderní didaktickou technikou, vnímání didaktické techniky jako prostředku realizace výuky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.