Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace čínsko-súdánských a čínsko-nigerijských vztahů
Procházková, Jiřina ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza bilaterálních vztahů Čínské lidové republiky a Federální republikou Nigérie a Čínské lidové republiky a Súdánskou republikou, jejich změnou v průběhu let a jejich změnou s měnící se pozicí nejen Číny, ale i obou zemí afrického kontinentu v mezinárodním společenství. Práce definuje ekonomickou, politickou a bezpečností dimenzi mezinárodních vztahů a jejich vývoj spojený s vývojem mezinárodního společenství. Dále pak analyzuje pozici Súdánu a Nigérie v mezinárodních vztazích, vývoj jejich bilaterálních vztahů s Čínou a podobu jejich současných vztahů, kde aplikuje obecně definované jevy dimenzí definovaných v první kapitole práce. V závěru se pak práce snaží najít podobnosti a rozdíly vztahů Číny a Nigérie a Číny a Súdánu a zodpovědět otázku, zdali rozdílné postavení obou zemí v rámci mezinárodního společenství ovlivňuje čínskou zahraniční politiku vůči nim.
Faktory ovlivňující politiku a zájmy Čínské lidové republiky v Africe
Procházková, Jiřina ; Knotková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Havlová, Radka (oponent)
Práce se zabývá analýzou zájmů Čínské lidové republiky v Africe, jejich změnou v průběhu let a jejich změnou s měnící se pozicí Čínské lidové republiky v mezinárodních vztazích. Nejdříve jsou v práci determinovány jednotlivé zájmy Číny, tedy zájmy ekonomické, politické a bezpečnostní. Druhá část práce zkoumá zahraniční politiku Číny a zejména pak vývoj zahraniční politiky Číny vůči Africe a její současnou podobu.

Viz též: podobná jména autorů
54 PROCHÁZKOVÁ, Jana
7 PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava
19 PROCHÁZKOVÁ, Jitka
54 Procházková, Jana
1 Procházková, Janka
21 Procházková, Jarmila
7 Procházková, Jaroslava
19 Procházková, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.