Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodní obchod vojenského materiálu ČR
Pavelec, Vojtěch
Tématem této bakalářské práce je Mezinárodní obchod vojenského materiálu České republiky. Na počátku je popsána právní úpravu exportu těchto produktů a jejich klasifikace. Práce se poté zabývá historickým významem zbrojního průmyslu ve světě, ale i v České republice. Nejedná se pouze o jeho roli, ale zaměřuje se taktéž na různé situace, které poptávku a výrobu tohoto druhu zboží ovlivnily. Práce též zmiňuje významné podniky tohoto odvětví jak ve světě, tak v České republice. Podstatnou částí z celé práce je analýza mezinárodního obchodu ČR vybraných produktů spadajících pod vojenský materiál, která bude provedena pomocí ukazatelů importu, exportu, obratu, bilance, dále indexem obchodní bilance a indexem krytí importu exportem. Komparativní výhoda je znázorněna graficky pomocí Lafayova indexu. Pomocí těchto indikátorů bude znázorněna ČR jako exportér, který se v posledních letech uplatňuje na zahraničních trzích.
Rizikové faktory vzniku Reinkeho edému a možnosti jejich ovlivnění
Pavelec, Václav ; Slípka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sobotka, Pavel (oponent) ; Chrobok, Viktor (oponent)
16 1) Na vzniku Reinkeho edému se podílí významně menopauza. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Naše data naznačují, že by tomu tak nemuselo být, pokud by byly ženy hormonálně substituovány. Druhým nejdůležitějším momentem pro recidivu RE jsou projevy gastroezofageálního refluxu. Může být doprovázen refluxem laryngofaryngeálnlm, ale nemusí. Zdá se, že jeho vliv může být i nepřímý, cestou vagové inervace (reflexní). Odhalit reflux a včas jej zaléčit blokátorem protonové pumpy je nezbytné pro správnou léčbu. Diagnostické metody jsou různé a s ohledem na pacienta je dobré vyhledat co nejméně zatěžující metodu. Dynamická scintigrafie jícnu takovým vyšetřením je. Protilátky proti HP ve stolici znamenají nutnost léčit helikobakteriózu bez ohledu na míru gastrointestinálních projevů. Zásadní pro zahájení medikamentózní léčby je nález Reinkeho edému jako jednoho z extralaryngeálních projevů GERD. Eradikace HP lze dosáhnout užíváním blokátoru protonové pumpy. V případech refrakterity na H+ blokátor či u přidružených typických gastroenterologických obtíží doporučujeme přeléčit pacienta antibiotiky a chemoterapeutiky Kouření má na RE významný vliv, zejména pokud pacient po operaci přestává kouřit, uniká recidivám s velkou nadějí. Nechceme na tomto místě přehnaně zdůrazňovat často skloňovanou nevhodnost užívání...
Rizikové faktory vzniku Reinkeho edému a možnosti jejich ovlivnění
Pavelec, Václav ; Slípka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sobotka, Pavel (oponent) ; Chrobok, Viktor (oponent)
16 1) Na vzniku Reinkeho edému se podílí významně menopauza. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Naše data naznačují, že by tomu tak nemuselo být, pokud by byly ženy hormonálně substituovány. Druhým nejdůležitějším momentem pro recidivu RE jsou projevy gastroezofageálního refluxu. Může být doprovázen refluxem laryngofaryngeálnlm, ale nemusí. Zdá se, že jeho vliv může být i nepřímý, cestou vagové inervace (reflexní). Odhalit reflux a včas jej zaléčit blokátorem protonové pumpy je nezbytné pro správnou léčbu. Diagnostické metody jsou různé a s ohledem na pacienta je dobré vyhledat co nejméně zatěžující metodu. Dynamická scintigrafie jícnu takovým vyšetřením je. Protilátky proti HP ve stolici znamenají nutnost léčit helikobakteriózu bez ohledu na míru gastrointestinálních projevů. Zásadní pro zahájení medikamentózní léčby je nález Reinkeho edému jako jednoho z extralaryngeálních projevů GERD. Eradikace HP lze dosáhnout užíváním blokátoru protonové pumpy. V případech refrakterity na H+ blokátor či u přidružených typických gastroenterologických obtíží doporučujeme přeléčit pacienta antibiotiky a chemoterapeutiky Kouření má na RE významný vliv, zejména pokud pacient po operaci přestává kouřit, uniká recidivám s velkou nadějí. Nechceme na tomto místě přehnaně zdůrazňovat často skloňovanou nevhodnost užívání...

Viz též: podobná jména autorů
1 Pavelec, Vojtěch
2 Pavelec, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.