Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům s grafickým studiem
Ptáčková, Eva ; Krejsa, Jan (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby rodinného domu s provozovnou v Hodoníně. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a částečného podsklepení. V prvním nadzemním podlaží se nachází grafické studio a společná část rodinného domu. V druhém nadzemní podlaží je klidová část se střešní terasou. V suterénu se nachází technické zázemí objektu a ateliér studia. Konstrukční systém objektu je stěnový podélný. Stropy jsou skládané keramo-betonové. Střecha je plochá jednoplášťová.
Polygrafická výroba PROGRAF
Ptáčková, Eva ; Burianová, Lenka (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby výrobní haly a administrativní budovy ve Slavkově u Brna. Oba objekty jsou dle územního plánu navrženy na pozemku v rozvojové části města. Vybraný pozemek má výhodnou polohu díky dobré dostupnosti na dálnici D1. Objekt administrativní budovy se bude skládat ze dvou nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet vedení firmy a vedoucí tisku, ekonomické a obchodní oddělení, hygienické zázemí. V druhém nadzemním podlaží je navrženo grafické studio, denní místnost a prostorná terasa. Konstrukční systém objektu administrativní budovy bude stěnový podélný. Půdorys objektu je obdélníkový. střecha je navržena šikmá pultová. Objekt výrobní haly je jednopodlažní. V prostoru haly je umístěno polygrafické technologické vybavení. Umístění strojů je pouze orientační, stejně jako jejich výběr. Hala má samostatné vybavení technologiemi VZT a vytápění. Nosná konstrukce je skeletová. Systém je navržen podélný. Objekt je obdélníkového půdorysu se zastřešením šikmou sedlovou střechou.
Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou
Ptáčková, Eva ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Těšínský, Pavel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku jaterní cirhózy a ošetřovatelské péče o nemocného s touto diagnózou. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První, tj. klinická část, se zabývá anatomií a fyziologií jater a vlastním onemocněním včetně diagnostiky, komplikací, možností léčby a obecné prognózy. Tato část obsahuje anamnestické údaje o klientu F.V., jeho stav při příjmu do nemocnice a průběh hospitalizace ode dne přijetí a po dobu mé péče o něj. První celek je zakončen prognózou nemocného. Druhá, tj. ošetřovatelská část, je věnována teorii ošetřovatelského procesu a ošetřovatelskému procesu u vybraného klienta. V závěru práce se nachází seznam použitých zkratek a literatury. Přílohu tvoří formulář ošetřovatelské anamnézy, formulář plánu ošetřovatelské péče a výsledky laboratorních vyšetření.
Polygrafická výroba PROGRAF
Ptáčková, Eva ; Burianová, Lenka (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby výrobní haly a administrativní budovy ve Slavkově u Brna. Oba objekty jsou dle územního plánu navrženy na pozemku v rozvojové části města. Vybraný pozemek má výhodnou polohu díky dobré dostupnosti na dálnici D1. Objekt administrativní budovy se bude skládat ze dvou nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet vedení firmy a vedoucí tisku, ekonomické a obchodní oddělení, hygienické zázemí. V druhém nadzemním podlaží je navrženo grafické studio, denní místnost a prostorná terasa. Konstrukční systém objektu administrativní budovy bude stěnový podélný. Půdorys objektu je obdélníkový. střecha je navržena šikmá pultová. Objekt výrobní haly je jednopodlažní. V prostoru haly je umístěno polygrafické technologické vybavení. Umístění strojů je pouze orientační, stejně jako jejich výběr. Hala má samostatné vybavení technologiemi VZT a vytápění. Nosná konstrukce je skeletová. Systém je navržen podélný. Objekt je obdélníkového půdorysu se zastřešením šikmou sedlovou střechou.
Podávání léčivých přípravků na základě telefonické ordinace
Ptáčková, Eva ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Hocková, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá podáváním léčivých přípravků na základě přímé verbální a telefonické ordinace v nemocnicích. Teoretická část práce proběhla metodou rozhovoru se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb a metodou analýzy dokumentů. Na základě popisu a rozboru úprav verbálních ordinací v akreditačních standardech čtyř společností pro akreditaci ve zdravotnictví a vnitřních předpisech pěti nemocnic definuji rizikové prvky verbálních ordinací a nastiňuji návrhy úprav těchto oblastí pro zvýšení bezpečnosti těchto ordinací. To, zda jsou verbální ordinace v nemocnicích postupem lege artis, se odvíjí především ze situace, při níž k této formě pokynu dochází, kompetencí zdravotnických pracovníků, kteří se ordinace účastní a od dodržení správného postupu při vlastní komunikaci včetně záznamu do zdravotnické dokumentace. Přestože jsou verbální ordinace z komunikačního, forenzního, a především odborného hlediska rizikové, nebyla u nás jejich úpravě donedávna věnována větší pozornost. Existuje pouze jediný dokument, který představuje národní standard pro postup při verbálních ordinacích. České akreditační společnosti se stanovování postupů při verbálních ordinacích podle mého průzkumu samostatně nevěnují, a ani samotné nemocnice tento proces neupravují příliš detailně. Vzhledem ke vzrůstajícímu povědomí o...
Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou
Ptáčková, Eva ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Těšínský, Pavel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku jaterní cirhózy a ošetřovatelské péče o nemocného s touto diagnózou. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První, tj. klinická část, se zabývá anatomií a fyziologií jater a vlastním onemocněním včetně diagnostiky, komplikací, možností léčby a obecné prognózy. Tato část obsahuje anamnestické údaje o klientu F.V., jeho stav při příjmu do nemocnice a průběh hospitalizace ode dne přijetí a po dobu mé péče o něj. První celek je zakončen prognózou nemocného. Druhá, tj. ošetřovatelská část, je věnována teorii ošetřovatelského procesu a ošetřovatelskému procesu u vybraného klienta. V závěru práce se nachází seznam použitých zkratek a literatury. Přílohu tvoří formulář ošetřovatelské anamnézy, formulář plánu ošetřovatelské péče a výsledky laboratorních vyšetření.
Rodinný dům s grafickým studiem
Ptáčková, Eva ; Krejsa, Jan (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby rodinného domu s provozovnou v Hodoníně. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a částečného podsklepení. V prvním nadzemním podlaží se nachází grafické studio a společná část rodinného domu. V druhém nadzemní podlaží je klidová část se střešní terasou. V suterénu se nachází technické zázemí objektu a ateliér studia. Konstrukční systém objektu je stěnový podélný. Stropy jsou skládané keramo-betonové. Střecha je plochá jednoplášťová.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Ptáčková, Eliška
11 Ptáčková, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.