Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání míry uspokojení věřitelů v závislosti na způsobu řešení úpadku
NOVOTNÁ, Vendula
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním míry uspokojení konkrétního věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka. Cílem této práce je popis jednotlivých způsobů řešení úpadku a poté na konkrétních datech stanovit a porovnat míru uspokojení věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části je vymezen historický vývoj úpadkového práva, dále základní pojmy, procesní subjekty insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku. V rámci praktické části je popsán vybraný podnik, kterého se analyzovaná data týkají a poté následuje analýza těchto dat, jejich porovnání a doporučení pro věřitele.
Strategie učení se anglickému jazyku u žáků 2. stupně Základní školy Botičská a nižšího stupně gymnázia Lauderových škol
Novotná, Vendula ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Tato práce se zabývá používáním strategií učení se anglickému jazyku žáky 2. stupně Základní školy Botičská, Praha a nižšího stupně gymnázia Lauderových škol, Praha. Pojednává o podpoře těchto strategií ze strany učitelů a představuje autoevaluační zprávy obou škol. V teoretické části vymezuje pojem autoevaluace ve školním prostředí, popisuje strategie učení se cizímu jazyku ve smyslu jejich významu, zařazení, aplikace v pedagogickém prostředí, a především jejich klasifikaci. Empirická část obsahuje výsledky autoevalučních zpráv, jejich vzájemné porovnání, komparace v kontextu České republiky a na základě výsledků zpráv také doporučené postupy pro učitele do výuky. Práce je založena na dotazníku "Strategie učení se cizímu jazyku", který vychází z původní anglické verze "Young learners' Language Strategy Use Survey" od A. D. Cohena a R. L. Oxfordové.
Controlling jako součást podnikového informačního systému
NOVOTNÁ, Vendula
Tato bakalářská práce se zabývá controllingem a analýzou jeho postavení v podniku. V rámci teoretické části je vymezen pojem controlling a jeho vývoj, dále jeho funkce a cíle, controller a jeho práce a poté následuje popis nástrojů controllingu. Praktická část uvádí základní informace o analyzovaném podniku a postavení controllingu v podniku. Následně je controlling zhodnocen pomocí získaných informací z rozhovorů s odbornými zaměstnanci podniku a jsou doporučeny návrhy na optimalizaci controllingu v podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem
Novotná, Vendula ; Halenková, Karla (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční situací zkoumané společnosti a jejími informační systémy. Na začátku práce jsou zpracovány teoretické podklady, které jsou dále využívány při hodnocení finančního stavu společnosti. Závěr práce obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace společnosti s využitím informačních systémů.
Technická analýza vybraných akcií
Novotná, Vendula ; Zerzánek, Ivan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které slouží ke zpracování tří obchodních systémů a jejich testování na vybraných akciích. Závěr práce obsahuje výběr obchodního systému pro každou akcii na zvolené období.
Analýza efektivnosti výroby společnosti TM ELITEX s.r.o.
Novotná, Vendula ; Klečka, Jiří (vedoucí práce) ; Mikan, Pavel (oponent)
Diplomová práce s názvem Analýza efektivnosti výroby společnosti TM ELITEX s.r.o. je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá popisem teoretického aparátu k provedení analýzy efektivnosti výroby s využitím Montgomeryho indexů a praktickou aplikací těchto indexů na data společnosti TM ELITEX s.r.o. Jejím cílem je zjištění parciálních produktivit spolu s celkovou produktivitou podniku a jejich změn a určení vlivu změn produktivity a dalších vlivů na změnu ekonomické přidané hodnoty. Druhá část práce popisuje metody, techniky a přístupy zvyšování produktivity a jejich současné i možné budoucí využití ve společnosti TM ELITEX s.r.o.

Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Vendula
27 NOVOTNÁ, Veronika
9 NOVOTNÁ, Věra
27 Novotná, Veronika
2 Novotná, Vlasta,
9 Novotná, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.