Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pikler pedagogika raného věku
Noack, Dana ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Název práce: Pikler pedagogika raného věku Autor: Dana Noack Katedra (ústav): Katedra psychologie, FF UK Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Abstrakt: Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem rodiče, kteří se seznámili s principy Pikler pedagogiky, využívají tyto principy v rodinné výchově v období do tří let věku dítěte. V rámci teoretické části byl popsán proces socializace (se zdůrazněním předpokladů k rané interakci na straně dítěte i rodiče), téma výchovy v rodině (základní modely a její závislost na sociokulturním a historickém kontextu) a nastíněny nejdůležitější aspekty vývoje dítěte během prvních tří let. V poslední kapitole teoretické části je představena postava maďarské dětské lékařky Emmi Pikler, základní východiska jejího přístupu a jeho principy vztahující se na oblast motorického vývoje, péče a hry. V empirické části jsou popsány výsledky kvalitativní obsahové analýzy dat získaných pomocí dotazníku. Data zprostředkovávají základní představu o tom, jakým způsobem konkrétní rodiče využívají principy Pikler pedagogiky při výchově svých dětí.
Pikler pedagogika raného věku
Noack, Dana ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Název práce: Pikler pedagogika raného věku Autor: Dana Noack Katedra (ústav): Katedra psychologie, FF UK Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Abstrakt: Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem rodiče, kteří se seznámili s principy Pikler pedagogiky, využívají tyto principy v rodinné výchově v období do tří let věku dítěte. V rámci teoretické části byl popsán proces socializace (se zdůrazněním předpokladů k rané interakci na straně dítěte i rodiče), téma výchovy v rodině (základní modely a její závislost na sociokulturním a historickém kontextu) a nastíněny nejdůležitější aspekty vývoje dítěte během prvních tří let. V poslední kapitole teoretické části je představena postava maďarské dětské lékařky Emmi Pikler, základní východiska jejího přístupu a jeho principy vztahující se na oblast motorického vývoje, péče a hry. V empirické části jsou popsány výsledky kvalitativní obsahové analýzy dat získaných pomocí dotazníku. Data zprostředkovávají základní představu o tom, jakým způsobem konkrétní rodiče využívají principy Pikler pedagogiky při výchově svých dětí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.