Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Nevřivá, Kristýna ; Holendová, Petra (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace firmy AZOS, s.r.o. za pomoci finanční analýzy v období 2017–2021. První část obsahuje teoretický popis metod a ukazatelů použitých v následující části. V analytické části jsou vypočítány a zhodnoceny jednotlivé ukazatele. Podle výsledků z analytické části jsou následně navržena případná opatření na zlepšení finanční situace firmy.