Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Immigration and Wages: A Meta-Analysis
Nepivoda, Lukáš ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Rostoucí počet mezinárodních migrantů v posledních dekádách přitahuje pozornost mnoha vědců, kteří se pokouší odhadnout dopady imigrace na mzdy rodilých pracovníků. Nehledě na rostoucí počet takovýchto studií se stále nedaří najít konsensus ohledně skutečného vlivu. S použitím moderních metod meta-analýzy jsme se pokusili odpovědět na tuto otázku. Na vlastním datasetu skládajícího se z 644 odhadů z 20 rozdílných studií a reflektujícím výzkum posledních 30 let na dané téma jsme otestovali literaturu na přítomnost publikační selektivity a pokusili se vysvětlit rozdíl ve výsledcích jednotlivých studií. Ačkoliv je zde určitá nejistota ohledně našich výsledků, závěry z lineárních a nelineárních testů pro publikační selektivitu naznačují, že celkový efekt imigrace je nulový či lehce pozitivní. Dále jsme zjistili, že imigrace má redistribuční důsledky, které prohlubují finanční nerovnost.