Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vybraného rezervačního systému
Majer, Patrik ; Fortinová, Jana (vedoucí práce) ; Basl, Josef (oponent)
Obsahem této diplomové práce je analýza požadavků vybraného rezervačního systému. Pro účely této práce byl zvolen rezervační systém využívaný Národním památkovým ústavem. V úvodu této práce je nejprve popsána základní funkcionalita tohoto informačního systému a způsob jeho využití v rámci Národního památkového ústavu. V další části práce je proveden empirický výzkum, který slouží k získání požadavků na úpravy systému a zároveň k ověření vytyčených hypotéz. V hlavní části práce je proveden návrh řešení jednotlivých úprav systému, který vychází ze získaných dat.
Analýza webových stránek zdravotnických záchranných služeb
Majer, Patrik ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Měsíček, Libor (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou webových stránek zdravotnických záchranných slu-žeb. U stránek těchto organizací je třeba klást důraz hlavně na přístupnost, protože potenciální návštěvníci mohou mít různé handicapy, které budou podrobně roze-brány. Úkolem této části analýzy je zjistit případné nedostatky webových stránek s ohledem na pravidla přístupnosti. Další částí je optimalizace pro vyhledávače, která kontroluje, zda jsou stránky správně strukturovány s ohledem na vyhledávače a jaké množství odkazů vede na stránky umístěné na dané doméně. Poslední částí analýzy je použitelnost, na které stojí úspěch každých webových stránek. V další části jsou reprezentována data získaná z analýz jednotlivých webových stránek. V poslední krátké části nazvané efektivní webové stránky jsou vyzdvihnuta některá dobrá řešení, která se vyskytovala na analyzovaných webových stránkách.

Viz též: podobná jména autorů
1 MAJER, Pavel
4 Majer, Peter
3 Majer, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.