Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Energetická náročnost výroby piva
Maťa, Jakub ; Tuhovčák, Ján (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou energetické náročnosti výroby piva. První část je zaměřena na samotnou technologii výroby piva, jejíž pochopení je stěžejním předpokladem pro posouzení možnosti využití tepelného čerpadla. Hlavní část popisuje jednotlivé procesy a jejich energetickou náročnost. V závěru je provedeno zhodnocení využití tepelného čerpadla, které by mohlo snížit energetickou náročnost výroby piva.