Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Efektivnost sociálního poradenství se zaměřením na cílovou skupinu cizinců
Maňáková, Alena ; Průša, Ladislav (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Diplomová práce, která je čtenáři předkládána, by měla být především praktickým pohledem na práci sociálních pracovníků neziskové organizace poskytující odborné sociální poradenství imigrantům a azylantům pobývajícím v České republice. Práce se snaží nalézt odpověď na výzkumnou otázku, zda je poskytování odborného sociálního poradenství imigrantům a azylantům efektivní. Celá práce vychází z nově vzniklého zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Základem teoretické části je zakotvení sociálních služeb v systému sociální politiky, rozbor zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a stručné seznámení s neziskovou organizací poskytující odborné sociální poradenství imigrantům a azylantům. V teoretické části je taktéž nastíněn proces azylové procedury a stručný popis práce sociálních pracovníků neziskové organizace. Teoretická část je východiskem pro praktický výzkum uskutečněný mezi imigranty a azylanty pobývajícími na území Plzeňského a Jihočeského kraje. Praktická část sleduje především výsledky získané od respondentů. Porovnáváním těchto výsledků s odkazy na teoretickou část se diplomová práce snaží odpovědět na stanovenou výzkumnou otázku.
Efektivnost sociálního poradenství se zaměřením na cílovou skupinu cizinců
Maňáková, Alena ; Průša, Ladislav (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Diplomová práce, která je čtenáři předkládána, by měla být především praktickým pohledem na práci sociálních pracovníků neziskové organizace poskytující odborné sociální poradenství imigrantům a azylantům pobývajícím v České republice. Práce se snaží nalézt odpověď na výzkumnou otázku, zda je poskytování odborného sociálního poradenství imigrantům a azylantům efektivní. Celá práce vychází z nově vzniklého zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Základem teoretické části je zakotvení sociálních služeb v systému sociální politiky, rozbor zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a stručné seznámení s neziskovou organizací poskytující odborné sociální poradenství imigrantům a azylantům. V teoretické části je taktéž nastíněn proces azylové procedury a stručný popis práce sociálních pracovníků neziskové organizace. Teoretická část je východiskem pro praktický výzkum uskutečněný mezi imigranty a azylanty pobývajícími na území Plzeňského a Jihočeského kraje. Praktická část sleduje především výsledky získané od respondentů. Porovnáváním těchto výsledků s odkazy na teoretickou část se diplomová práce snaží odpovědět na stanovenou výzkumnou otázku.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Maňáková, Alena ; Mazalová, Alena (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Zadáním je návrh studentského centra na nábřeží. Koncept navržené budovy nevytváří novou dominantu v okolí, ale pouze kompozičně doplňuje území zástavby. Koncept vychází z nárožní polohy pozemku, kompoziční ucelenosti a měřítka města. Centrum se skládá ze dvou základních provozů - studentského bydlení a menzy.
DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA
Maňáková, Alena ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Oplatek, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je návrh městského polyfunkčního/bytového domu v komplikované topografické situaci úpatí ulice Pekařské. Cílem bylo porozumět fungování organismu města, jeho vývoji, potenciálu, současným problémům. Řešená parcela se nachází v centru Starého Brna na křižovatce ulic Pekařské a Anenské. Koncept zástavby by měl vycházet z trojúhelníkové parcely, a její polohy ve vztahu k blízkému centru. Koncept funkčního uspořádání musí respektovat základní provozní a funkční požadavky, zejména oslunění obytných prostor a řešení hlukového zatížení. Cílem tohoto návrhu je životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa. Urbanistický a architektonický koncept zástavby trojúhelníkového cípu by měl zohledňovat a vhodně doplňovat charakter lokality a její stávající zástavby.

Viz též: podobná jména autorů
1 Manakova, Anastassiya
2 Maňáková, Adriena
1 Maňáková, Anežka