Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační systém pro plánování rozvrhů
Kuchynka, Marek ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá plánováním rozvrhů výuky a zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jejím cílem je navrhnout a vytvořit nový webový informační systém, který bude pomáhat s vytvářením nových rozvrhů a umožní do procesu plánování zapojit také studenty. Aplikace bude vytvořena na míru požadavkům fakulty, jejichž detailní analýza tvoří první část této práce. Druhá část se podrobně zabývá návrhem, implementací a testováním výsledné aplikace, která byla již využita při plánování skutečných rozvrhů.
Informační systém pro drobného zemědělce
Kuchynka, Marek ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí na základě vykonaných prací na polích, nakoupeného materiálu a prodaných produktů. Pro implementaci byl zvolen jazyk PHP a český framework Nette společně s MySQL databází.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kuchynka, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.