Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Organické sloučeniny a markery ze spalování dřeva v kotlích používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Jaroch, M. ; Hopan, F. ; Kuboňová, L.
V emisích ze spalování tvrdého a měkkého dřeva byly měřeny organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (monosacharidové anhydridy, diterpenoidy) používané pro identifikaci zdrojů emisí aerosolů. Dřevo bylo spalováno v různých kotlích používaných k vytápění bytů v České republice, tj. v protápěcím kotli, kotli s tahem spalování, zplyňovacím kotli a automatickém kotli. Emisní faktory částic a všech měřených organických sloučenin byly nejvyšší ze spalování paliv v nejstarším (přehořívacím) kotli.
Catalytic Activity of Cobalt Impregnated on Ordered Mesoporous Silica Materials in N2O Decomposition.
Kuboňová, L. ; Fridrichová, D. ; Peikertová, P. ; Mamulová Kutláková, K. ; Kozubová, S. ; Jirátová, Květa ; Obalová, L. ; Cool, P.
Three different ordered mesoporous silica materials, such as MCM-41, Al containing MCM-41 (mass ratio Si/Al = 10) and SBA-15, were prepared. In a next step, cobalt (5-8 wt%) as an active metal for redox reactions, was introduced by the impregnation. The prepared catalysts were characterized by AAS, EDX, N-2 physisorption, XRD, DR UV-Vis spectroscopy, Raman spectroscopy, TPR-H-2 and their catalytic properties were evaluated for N2O decomposition and reduction. The catalysts showed poor activity in N2O decomposition while the use of reducing agent (carbon monoxide) was beneficial for their catalytic activities. The lowest catalytic activity showed Co/Al-MCM indicating that the aggregated CoxOy species present in this catalyst were inactive and not beneficial for the catalytic activity.
Plný tet: NANOCON 2015 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.