Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace metod rychlého prototypování ve slévárenství
Krejčí, Zbyněk ; Macků, Martin (oponent) ; Kosour, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá praktickou aplikací rychlého prototypování ve slévárenství. Je rozdělena na dvě části. V první části je uveden přehled nejvýznamnějších metod rychlého prototypování , jejich principy, hlavní výhody a nevýhody. Druhá část se zabývá samotnou aplikací těchto metod ve slévárenství a jejím zhodnocením.
Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu
Hrbáč, Vojtěch ; Krejčí, Zbyněk (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. Je zde také zmínka o historii, kdy se vůbec toto označení začalo používat, a kdy se moderní společnost začala zajímat o tuto oblast marketingu, jako využitelnou součást marketingového mixu. Zmiňuji zde také teoretické přínosy eventu a důvody proč ho pořádat. Ve vlastní praktické stati se zabývám aspekty samotného pořádání události ve firmě a průběh uskutečnění. Protože v současné době pracuji ve společnosti živící se pořádáním těchto událostí, měl jsem možnost se podívat na tyto eventy ze strany nezaujaté osoby a tak zdůraznit chyby v tomto sektoru marketingu. Závěrem se zmiňuji o efektivitě a zároveň nastiňuji budoucí vývoj.
Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu
Hrbáč, Vojtěch ; Krejčí, Zbyněk (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. Je zde také zmínka o historii, kdy se vůbec toto označení začalo používat, a kdy se moderní společnost začala zajímat o tuto oblast marketingu, jako využitelnou součást marketingového mixu. Zmiňuji zde také teoretické přínosy eventu a důvody proč ho pořádat. Ve vlastní praktické stati se zabývám aspekty samotného pořádání události ve firmě a průběh uskutečnění. Protože v současné době pracuji ve společnosti živící se pořádáním těchto událostí, měl jsem možnost se podívat na tyto eventy ze strany nezaujaté osoby a tak zdůraznit chyby v tomto sektoru marketingu. Závěrem se zmiňuji o efektivitě a zároveň nastiňuji budoucí vývoj.
Aplikace metod rychlého prototypování ve slévárenství
Krejčí, Zbyněk ; Macků, Martin (oponent) ; Kosour, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá praktickou aplikací rychlého prototypování ve slévárenství. Je rozdělena na dvě části. V první části je uveden přehled nejvýznamnějších metod rychlého prototypování , jejich principy, hlavní výhody a nevýhody. Druhá část se zabývá samotnou aplikací těchto metod ve slévárenství a jejím zhodnocením.

Viz též: podobná jména autorů
9 KREJČÍ, Zuzana
4 Krejčí, Zbyšek
1 Krejčí, Zdeněk
9 Krejčí, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.