Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čínský humanistický fotograf Xue Huake
Shan, Xiaohui ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; KOLÁŘ, Viktor (oponent)
Xue Huake je současný čínský dokumentární humanistický fotograf. Má za sebou mnoho úspěšných fotografických projektů. Je zakladatelem Katedry fotografie na Čínské akademii umění a vedoucím katedry od samotného vzniku. Je též členem Čínské pedagogické fotografické společnosti, předsedou Zhejiangské lidové fotografické společnosti a doživotním členem Královské fotografické společnosti s nejvyšším oceněním (Fellowship of the Royal Photographic Society). V posledních letech se jeho díla často vystavují v známých galeriích a jiných uměleckých institucích v Číně i v zahraničí. Za dobu působení v oblasti fotografie obdržel profesor Xue mnoha ocenění, např.: je prvním Číňanem, kdo obdržel první cenu Mezinárodní výstavy fotografií Epson. Hlavní knižní díla: Fotografie z cest, Tajemství světla a stínu, Nebeský pohřeb, Tibeťané, Procházka starými uličkami Chang-čou atd.
Photography in Global Media
Elínardóttir, María ; GRYGAR, Štěpán (vedoucí práce) ; KOLÁŘ, Viktor (oponent)
By using traditional historical methodology and research, this text traces the history of photojournalism on a global scale and proposes a unifying theory that explores its changes over the past century. Contemplating everything from the beginning of photojournalism to the state it is today and where it is leading in its nearest future.
Photography and Colonialism
Kostecki, Oskar Emir ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; KOLÁŘ, Viktor (oponent)
A study in the way that "ethnographic" photography has shaped our vision of people from cultures different from ours, ways we interpret such photographs, with regards to ideas of the "exotic", the "other", and what Edward Said termed as "orientalism."
Hranice současného fotografického dokume ntu
Vosáhlo, Martin ; KOLÁŘ, Viktor (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
Diplomová práce nesoucí název Hranice současného fotografického dokumentu je zaměřena na specifický vývoj, kterým prošla zahraniční dokumentární fotografie přibližně za poslední dvě desetiletí. Práce je rozdělena do tří samostatných kapitol, každá z nich pojednává o rozdílném tématu. První kapitola se zabývá procesem integrace dokumentární fotografie do uměleckého kontextu. Následující kapitola podrobně referuje o novém trendu uvnitř dokumentární fotografie, který je nazýván koncepční fotografický dokument. Třetí část je věnována pozoruhodné osobnosti soudobé dokumentární fotografie ? Allanu Sekulovi. Jeho fotografické a s ním úzce spojené teoretické dílo je natolik specifické, že mu je vyčleněn samostatný prostor.
Nové dokumenty o směřování dokumentárně orientované tvo rby ve fotografii po roce 2000
Douša, Jan ; KOLÁŘ, Viktor (vedoucí práce) ; BÁRTA, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem této práce je na konkrétních příkladech demonstrovat nejrozšířenější dokumentární přístupy uplatňované ve fotografii po roce 2000. Výběr se soustředí na autory, u nichž je fascinace problematikou a vizualitou vnějšího světa a potřeba tuto fascinaci reflektovat prvotním impulsem k tvorbě. Ryze konceptuální či jiné přístupy využívající oblast dokumentu pouze jako platformu pro jeho kritiku či analýzu média fotografie a jeho vztahu k estetičnosti či objektivitě, nejsou v této práci zahrnuty. Výběr autorů z důvodu rozsahu této práce není zdaleka vyčerpávající a neklade si za cíl plnit funkci objektivního přehledu. Jedná se o osobní výběr reprezentativních autorů balancujících ve své tvorbě v rámci širokého spektra dokumentárních přístupů. Ty zahrnují jak aktualizované formální postupy čerpající z tradice výstavy New Documents, kterou jsem si stanovil jako důležitý mezník v poválečných dějinách dokumentární fotografie, tak i přístupy zcela nové či fungující v nových symbiózách. Pozadí analýzy prací současných autorů je tedy tvořeno historickým kontextem a kritickým diskursem probíhajícím od 70. let, zpochybňujícím dokumentární funkci fotografie v kombinaci s jejím vztahem k estetizaci.
Možnosti zobrazování dětí ve fotografii napříč společenským tendencím
Šnajberková, Jaroslava ; Silverio, Robert (vedoucí práce) ; Kolář, Viktor (oponent)
V této práci se pokouším shrnout různé druhy a možnosti zobrazení dětí ve fotografii. Sociální aspekty a přihlédnutí k historickému vývoji vztahu společnosti k dětem slouží jako vodítko, anebo alternativa, jak chápat takové fotografie, stejně tak vývoj média fotografie se všemi svými technickými a vizuálními prvky.
Josef Moucha - Fotografie
Šigut, Vladimír ; Musilová, Helena (vedoucí práce) ; Kolář, Viktor (oponent)
Tato magisterská teoretická diplomová práce se zabývá osobností fotografa a publicisty v oblasti teorie a dějin fotografie Josefa Mouchy. Úvodní část je věnována souvislostem v oblasti české a světové dokumentární fotografie a tzv. vizualismu. Hlavní část této práce je věnována Mouchově subjektivní (dokumentární a výtvarné) fotografické tvorbě a dochází také ke srovnání s autory, u jejichž tvorby lze nalézt podobné rysy. Závěr je vyhrazen autorovým životopisným údajům, samostatným a kolektivním výstavám, katalogům, literatuře a zastoupením ve sbírkách.
Sovětský a post-sovětský oficiální portrét
Ibrahimova, Sitara ; Musilová, Helena (vedoucí práce) ; Kolář, Viktor (oponent)
Beginning from the 20-th years of last century, Soviet republics, in fact, were ruled not by officials of soviet authorities (i.e.state), but by leaders of Bolshevik party and later - Communist party of Soviet Union. Author selected them for research.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 KOLÁŘ, Vojtěch
12 Kolář, Vojtěch
16 Kolář, Václav
1 Kolář, Václav Bc.
4 Kolář, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.