Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Intenzita pohybových aktivit u 2-4 letých dětí
Košťálová, Martina ; Dvořáková, Hana (vedoucí práce) ; Janošková, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá intenzitou pohybové aktivity u dvouletých a tříletých dětí v programu mateřské školy. Cílem bylo zjistit a porovnat intenzitu pohybové aktivity při klidové činnosti, řízené aktivitě uvnitř a venku a při spontánní činnosti. V teoretické části je práce zaměřena na vývojová specifika dětí v tomto věku, která jsou potřeba při činnostech zohlednit. Současně se zabývá pohybem, zdatností a s ní spojenou intenzitou pohybových činností. Výzkumná část obsahuje výsledné grafy křivek z měření klidové činnosti, řízené aktivitě uvnitř a venku a spontánní činnosti u zúčastněných dětí. Zároveň obsahuje grafy s porovnáním průměrných křivek všech měření. Měření proběhlo za pomoci senzorů Polar pro team 2 a zúčastnilo se ho 12 dětí. Výsledky ukazují, že intenzitu pohybové aktivity ovlivňuje výběr aktivity, prostor a způsob řízení aktivit. Z výsledných hodnot měření lze také říct, že nejvyšší intenzitu po delší časový úsek zaznamenaly křivky při spontánní aktivitě.
Možnosti řízení pohybových aktivit u dvouletých dětí
Košťálová, Martina ; Dvořáková, Hana (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňující efektivitu řízení pohybových aktivit se dvouletými dětmi. V teoretické části je zaměřena na vývojová specifika dvouletých dětí, která jsou třeba při vzdělávání těchto dětí zohlednit. Zároveň se zabývá pohybem a specifiky řízení pohybových činností pro děti tohoto věku. Teoretická část je poté aplikována na praktickou část, která se týká realizací pohybových aktivit ve dvou mateřských školkách, následných návrhů na úpravu, opětovných realizací s úpravou a reflexemi. Výzkum je doplněn o anketu a řízený rozhovor s učitelkou, která se do věkové skupiny dětí od dvou do tří let přesunula z předškolní skupiny a nemá s těmito dětmi žádné předchozí zkušenosti. Při řízení se jako zásadní faktor ukázala špatná organizace s časovými prostoji a nedostatek názornosti.

Viz též: podobná jména autorů
1 KOŠŤÁLOVÁ, Marcela
2 Košťálová, Marie
2 Košťálová, Markéta
5 Košťálová, Michaela
1 Košťálová, Mlada
3 Košťálová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.