National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Possibilities of sports activities of younger schoolchildren in Strakonice
Kastnerová, Markéta ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The diploma thesis deals with opportunities of sport activities which primary school children have in the city Strakonice on primary schools, in Youth centre and out of these institutions. The theoretic part of the work shows us the knowledge which is related to the children in primary schools and theirs development and sport. The purpose is to establish the current offer of the sport activities and the offer in the process of ten years. The evaluation is performed on the basis of study of school educational programs, annual reports of schools and collected data are supplemented in the form of an interview with the school management. The tool for evaluating the results are graphs and the results show us how the offer has changed over the years and what sport activities are offered to the primary school children the most. The results also show us the differences that are across these institutions. KEYWORDS sport, sports activity, sports offer, primary school child, Strakonice
Physical activity of pupils of older school age at the time of emergency
Homola, Martin ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The diploma thesis deals with the psysical aktivity of pupils of older school age, ie pupils of the second grade of primary school, during an emergency caused by a coronavirus pandemic. The aim of the work is based on theoretical analysis and the results of our own research to map and compare the programof teaching psysical education in distance form in selected schools. The theoretical part deals with the issue of physical activity, the period of older school age, the state of emergency and the associated excessive sitting and social isolation. The practical part specifically focuses on the content, volume, intensity of physical education, communication between teachers and students in the distance form, but also on leisure physical activity. To find out the results for the practical part, I chose a questionnaire survey of pupils in the second grade od selected primary schools and interviews with physical education teachers. Based on these results, a specific program for teaching physical education in distance for was created.
Factors influencing the inclusion of artistic gymnastics at the lower secondary school
Vajglová, Kateřina ; Hájková, Jana (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
This diploma thesis is focused on the factors influencing the teaching of sport gymnastics at lower secondary school. It was found out when the teachers met themselves with the teaching of artistic gymnastic, their opinions of the inclusion of sport gymnastics in school physical education, the material equipment of the gym at their disposal and the risks of possible injuries. The inclusion of sport gymnastics into the school educational program will be described in the theoretical part. The practical part is compare the results of questionnaires answered by teachers from the primary and lower secondary school and completed by an interview. KEYWORDS Physical education, gymnastics, sports gymnastics, framework educational program, school educational program, gym, equipment, tools, questionnaire, interview
Analysis of variability and difficulty of elements in sports aerobics performances - seniors women (European championship 2014, 2017,2019)
Čadová, Tereza ; Hájková, Jana (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
TITLE: Analysis of variability and difficulty of elements in sports aerobics performances- seniors women (European championship 2014, 2017, 2019) AUTHOR: Bc. Tereza Čadová DEPARTMENT: Department of physical education SUPERVISOR: PaedDr. Jana Hájková ABSTRACT: The main aim of this diploma work was to analyse sports aerobic¨s choreographies regarding the difficulty, variability and comparing the results. The analysis focused on the final choreographies of the six best women contestants in the Europe's Championship in 2014, 2017 and 2019 using the observant, analysis and result comparison method. This analysis followed criteria which was given in advance. In the conclusion the analysis results are defined anh show that the choreographies hasn't improved technically in the along the analysed years. KEYWORDS: Sports aerobics, technical index, variability, analysis, elemenst of difficulty
Success of offensive game systems in basketball for U17 and U19
Kos, Jakub ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The topic of the diploma thesis is the success of offensive game systems in basketball in the age categories U17 and U19. The aim of this work is to map and compare the offensive game attack game system of counterattack and the attack game systems of gradual attack in the teams of the Jižní Supi in twenty matches. Research has shown that a more successful offensive game system is a fast-paced attack game system. The partial goals were to compare individual attack game systems between the age categories U17 and U19. From this comparison, it turned out that the U17 age category is more successful in using the attack game system of fast counterattack. The U19 age category is more succcessful in using the attack game system of gradual attack. The difference between the two offensive game systems is in units of percent. The research method is indirect structured observation, the researh is of a quantitative nature. KEYWORDS: success, offensive game system, basketball, U17, U19
Physical condition of badminton players
Hejdrychová, Kateřina ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
TITLE: The physical condition of badminton players AUTHOR: Kateřina Hejdrychová DEPARTMENT: Katedra tělesné výchovy PedF UK SUPERVISOR: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRACT: This diploma thesis deals with the composition of fitness training of badminton players. The first part of the thesis theoretically describes the development of individual motor skills and their application and inclusion in the training process of badminton. In the second part, an evaluation of the psychical condition of adolescent and junior national team players and badminton players is performed. The psychical condition was examined using a test battery in cooperation with the Czech Badminton Association. The results of the thesis are annotated results of individual groups of players. KEYWORDS: Badminton, psychical condition, gross motor skills, testing
Function of deep hull stabilization system in kraul technique
Kohoutová, Eva ; Svobodová, Irena (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The aim of this bachelor thesis was describing the importance of the torso/core system function in the crawl swimming stroke. The theoretical part is divided into two topics. The first topic deals with the crawl swimming stroke, where the correct model technique and subsequently the most common mistakes are described. Regarding the model technique the correct position of the head and body, the movements of the upper and lower limbs, the correct breathing and complete movement coordination are described in detail. The second topic deals with the core system in general and clarifies the meaning of this system. The muscles of the core system and their functions are described in detail as well. The connection of breathing with the core system is mentioned as well as the muscle imbalances and the subsequent vertebral algic syndrome. The methods of examination and the connection of the torso/core system with the swimming locomotion were further described. The practical part deals with the tracking of an actual person swimming crawl stroke on a 800m distance. The monitored person underwent an examination of the core system strength and subsequently, after the warmup 200 m swim, was filmed using a GoPro camera on the mentioned 800m distance. The video with all mistakes was further analysed regarding to the...
LEVEL OF FIRST AID KNOWLEDGE FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND WAYS OF PROVIDING THEM
Paulusová, Barbora ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
Poskytnutí první pomoci by mělo patřit mezi základní dovednosti všech občanů. Důležitou roli v této oblasti pak hrají zejména učitelé, neboť právě děti školního věku jim svěřené patří, pokud jde o úrazy a nehody, do výrazně rizikové skupiny. Zřetelné je to zejména v hodinách tělesné výchovy, v nichž se tyto nebezpečné faktory objevují častěji a mohou být i primární příčinou dětských úmrtí. Učitelé jsou i podstatnou součástí realizace preventivních opatření, směřujících ke snížení, nejlépe až k úplné eliminaci úrazů a zranění. Nezastupitelní jsou pak, jako osoby nehodám dětí fyzicky bezprostředně přítomné, v poskytování první pomoci. V této práci se proto věnuji situacím, v nichž se učitelé nejčastěji setkávají s nutností poskytnout první pomoc, a to s přednostním zaměřením na hodiny tělesné výchovy. Zajímám se rovněž o to, zda jsou učitelé v těchto událostech schopni včas a správně reagovat. Klíčová slova: první pomoc, úrazy, děti, učitelé, tělesná výchova, druhý stupeň základní školy Abstract: First aid should be an elementary skill of all citizens. Teachers play an important part in this field because especially school-age children, who are entrusted to them, belong to the high risk group with regard to accidents and injuries. It can be seen mostly in Physical Education classes where where these...

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.