Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Psychologické aspekty nošení dětí v šátku
Kořínková, Pavla ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Výzkumný problém diplomové práce se zabývá psychologickými aspekty nošení dětí na těle matky pomocí šátku či nosítka. Výzkumná otázka zní: Jaké jsou motivy matek nosit své dítě v nosicí pomůcce dle názoru nosících matek? Teoretická část mapuje psychologické poznatky o počátku vztahu matka-dítě z hlediska kontaktu a vznikající vazby (attachmentu) od prenatálního období přes období perinatální až do jednoho roku věku dítěte. Bližší pozornost je věnována biologickým, etologickým, antropologickým a zejména psychologickým předpokladům nošení dítěte matkou. V empirické části byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu dokumentů. Data byla získaná pomocí semistrukturovaného rozhovoru vedeného s devatenácti respondentkami vybranými nepravděpodobnostními metodami výběru, které mají zkušenost s nošením dítěte. Nahrané rozhovory byly doslovně přepsány a analyzovány pomocí metody zakotvené teorie. Mezi nejčastější motivy k nošení dítěte patří libé pocity a prožitky matek, především pocity přirozenosti, klidu, jistoty a svobody. Dále pak matky oceňují praktičnost nošení: kontakt s dítětem a zároveň volné ruce, volnost pohybu, komunikaci s dítětem nablízko a možnost okamžitě reagovat na potřeby dítěte. Velký přínos vidí ve zklidňujícím efektu nošení na dítě. Motivy vedou k nošení dítěte, následné zkušenosti s...
Psychologické aspekty nošení dětí v šátku
Kořínková, Pavla ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Výzkumný problém diplomové práce se zabývá psychologickými aspekty nošení dětí na těle matky pomocí šátku či nosítka. Výzkumná otázka zní: Jaké jsou motivy matek nosit své dítě v nosicí pomůcce dle názoru nosících matek? Teoretická část mapuje psychologické poznatky o počátku vztahu matka-dítě z hlediska kontaktu a vznikající vazby (attachmentu) od prenatálního období přes období perinatální až do jednoho roku věku dítěte. Bližší pozornost je věnována biologickým, etologickým, antropologickým a zejména psychologickým předpokladům nošení dítěte matkou. V empirické části byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu dokumentů. Data byla získaná pomocí semistrukturovaného rozhovoru vedeného s devatenácti respondentkami vybranými nepravděpodobnostními metodami výběru, které mají zkušenost s nošením dítěte. Nahrané rozhovory byly doslovně přepsány a analyzovány pomocí metody zakotvené teorie. Mezi nejčastější motivy k nošení dítěte patří libé pocity a prožitky matek, především pocity přirozenosti, klidu, jistoty a svobody. Dále pak matky oceňují praktičnost nošení: kontakt s dítětem a zároveň volné ruce, volnost pohybu, komunikaci s dítětem nablízko a možnost okamžitě reagovat na potřeby dítěte. Velký přínos vidí ve zklidňujícím efektu nošení na dítě. Motivy vedou k nošení dítěte, následné zkušenosti s...
Analýza motivace učitelů středních škol
Kořínková, Pavla ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; Mudrová, Kateřina (oponent)
Práce se zaobírá problematikou motivace a spokojenosti pracovníků v sektoru školství v České republice. V teoretické části se zaměřuje na představení teoretických poznatků z oblasti motivace pracovníků a jejich spokojenosti v zaměstnání. V praktické části se zaměřuje na analýzu motivace středoškolských učitelů. Cílem této části je zmapovat úroveň motivace a spokojenosti učitelů na pracovišti. Je zde také poukázáno na faktory, které tuto problematiku ovlivňují, např. pracovní prostředí, výše mzdy atd. Analýza byla provedena na dvou pražských středních školách, a to Obchodní akademie Vinohradská a Střední škola slaboproudé elektrotechniky ve Vysočanech. Respondenti (učitelé) byli podrobeni dotazníkovému šetření, které se zaměřilo na jejich spokojenost na pracovišti, spokojenost s finančním ohodnocením, na vztahy na pracovišti, na samotnou pracovní motivaci dalším. Bylo využito i řízeného strukturovaného rozhovoru jak s ředitelem obchodní akademie, tak s ředitelkou střední odborné školy.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kořínková, Pavlína
12 Kořínková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.