Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trénink vícebojařky
Klučinová, Eliška ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Autor: Bc. Eliška Klučinová Název: TRÉNINK VÍCEBOJAŘKY Cíl: Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje v závislosti na absolvovaném tréninku. Práce je zaměřená především na rok 2014, ve kterém byl překonán český rekord. Druhým cílem je komparace a zhodnocení skladby tréninku pod vedením tří různých trenérů a zhodnocení celé kariéry sedmibojařky. Metody: V práci byly použity metody analýzy a komparace. Výsledky: V analýze výkonnostního vývoje bylo zjištěno postupné zvyšování výkonnosti v návaznosti na absolvovaný trénink. Při analýze tréninkového makrocyklu 2013/2014 byly nalezeny příčiny nárůstu výkonnosti, a to především v rozvoji výbušné síly. Při porovnání jednotlivých trenérských přístupů byly odhaleny jisté nedostatky a přednosti ve skladbě tréninku a tréninkových metod. Vzhledem k mému somatotypu byl nejvhodnější silově orientovaný trénink. Závěr: V kariéře vícebojařky se mi podařilo dosáhnout v evropské a světové konkurenci svého maxima (3. místo HME 2015, 4. místo HMS 2018, 7. místo MS 2013). Hlavními limity, kvůli kterým jsem nedosáhla lepších výsledků, byly především nedostatečná úroveň rychlostních schopností a zdravotní problémy, které mi neumožnovaly navýšení tréninkových dávek. Klíčová slova: Sedmiboj, pětiboj, výkon, trénink, tréninkové ukazatele, český rekord
Trénink vícebojařky. Analýza vlastního výkonnostního vývoje a tréninku
Klučinová, Eliška ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
TRÉNINK VÍCEBOJAŘKY Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje v závislosti na absolvovaném tréninku. Druhým cílem je naznačit možnosti dalšího rozvoje výkonnosti. Úkoly práce: Analyzovat a zhodnotit vývoj výkonnosti a objemů tréninku z tréninkových deníků. Analyzovat a hodnotit techniku jednotlivých disciplín víceboje z videozáznamů a kinogramů. Metody: V práci byly použity metody analýzy a komparace. Výsledky: V analýze vývoje výkonů od roku 2003 bylo zjištěno postupné zvyšování výkonnosti v návaznosti na absolvovaný trénink. Zjistili jsme, že nejsilnějšími disciplínami sedmiboje jsou pro mě skok vysoký, hod oštěpem a běh na 800 m. Z analýzy tréninku jsme stanovili další možnosti rozvoje výkonnosti. Zejména se jedná o rozvoj technických dovedností v přeběhu překážek, vrhu koulí, skoku dalekého a hodu oštěpem. Dále rozvoj kondičních schopností, především výbušné síly, speciální síly a rychlosti. Klíčová slova: Sedmiboj, výkon, trénink, sportovní technika, tréninkové ukazatele

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.