Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Povrchová úprava slitin zinku
Kinc, Marek ; Foral, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zabývající se problematikou zinkových slitin. V první části práce je popsána výroba čistého zinku různými metodami a zpracování odpadů. Dále je uveden výčet zinkových slitin a popis jejich vlastnosti. Jsou uvedeny způsoby odlévání a popis častých vad odlitků. Závěrečná část práce se věnuje povrchovým úpravám zinkových slitin.
Numerická simulace výroby keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model
Kinc, Marek ; Kováč, Marek (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je validace numerické simulace výroby keramických jader pro metodu lití na vytavitelný vosk. První část práce se zabývá teoretickým popisem výroby keramických jader a popisem základních principů numerických simulací. Druhá část práce porovnává video záznam plnění dutiny formy vosko-keramickou směsí se simulaci plnění vytvořenou v programu Cadmould 3D-F.
Numerická simulace výroby keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model
Kinc, Marek ; Kováč, Marek (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je validace numerické simulace výroby keramických jader pro metodu lití na vytavitelný vosk. První část práce se zabývá teoretickým popisem výroby keramických jader a popisem základních principů numerických simulací. Druhá část práce porovnává video záznam plnění dutiny formy vosko-keramickou směsí se simulaci plnění vytvořenou v programu Cadmould 3D-F.
Povrchová úprava slitin zinku
Kinc, Marek ; Foral, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zabývající se problematikou zinkových slitin. V první části práce je popsána výroba čistého zinku různými metodami a zpracování odpadů. Dále je uveden výčet zinkových slitin a popis jejich vlastnosti. Jsou uvedeny způsoby odlévání a popis častých vad odlitků. Závěrečná část práce se věnuje povrchovým úpravám zinkových slitin.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kinc, Martin
2 Kinc, Michael
2 Kinc, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.