Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl
Karafa, Pavel ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek turbín, či někdy také pro vytvoření dutin u odlitků, jež nelze jinými metodami vytvořit. Samostatná úloha keramických jader popisovaných v práci spočívá ve vytvoření chladících kanálků uvnitř těla lopatky pro zdokonalení pracovního chodu turbíny. Práce v úvodu stručně popisuje odlévání pomocí metody vytavitelného modelu, kterou se lopatky turbín vyrábějí, posléze materiály, samostatný proces výroby keramických jader, jejich odstranění z odlitku a výchozí aplikaci jader.
Systém pro snížení NOx
Karafa, Pavel ; Bradávka, Marek (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech a možnostmi jejich snížení. Úkolem práce je rozbor systémů pro snižování NOX u soudobých vznětových motorů, konstrukční návrh a sestavení zařízení pro snižování NOX pro zadaný vznětový motor, následně pak ověření funkčnosti tohoto systému sestaveného z komerčně dostupných komponent. V poslední části práce budou provedeny dostupná měření s analýzou dosažených výsledků.
Systém pro snížení NOx
Karafa, Pavel ; Bradávka, Marek (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech a možnostmi jejich snížení. Úkolem práce je rozbor systémů pro snižování NOX u soudobých vznětových motorů, konstrukční návrh a sestavení zařízení pro snižování NOX pro zadaný vznětový motor, následně pak ověření funkčnosti tohoto systému sestaveného z komerčně dostupných komponent. V poslední části práce budou provedeny dostupná měření s analýzou dosažených výsledků.
Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl
Karafa, Pavel ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek turbín, či někdy také pro vytvoření dutin u odlitků, jež nelze jinými metodami vytvořit. Samostatná úloha keramických jader popisovaných v práci spočívá ve vytvoření chladících kanálků uvnitř těla lopatky pro zdokonalení pracovního chodu turbíny. Práce v úvodu stručně popisuje odlévání pomocí metody vytavitelného modelu, kterou se lopatky turbín vyrábějí, posléze materiály, samostatný proces výroby keramických jader, jejich odstranění z odlitku a výchozí aplikaci jader.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.