National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Engineering design of the vehicle suspension rocker
Poláček, Vojtěch ; Ramík, Pavel (referee) ; Bradávka, Marek (advisor)
Diploma thesis deals with the design and stress analysis of the rocker suspension for an autocross car. The research describes some real cases of using suspension with pushrod and rocker in motorsport. Subsequently, the work deals with the design of the wheel bump/rebound limiting stops and bump/rebound measuring. The challenge is to design a component shape, size and select fit of a rocker with an emphasis on low weight whilst maintaining sufficient strength and rigidity. The design study include stress analysis which leads to optimize the final shape.
Design of alignment and chassis setup equipment
Vajdák, Martin ; Bradávka, Marek (referee) ; Porteš, Petr (advisor)
Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření parametrů podvozku závodního vozidla (sbíhavost/rozbíhavost, příklon/odklon, světlá výška vozu, rozložení hmotnosti), které následně slouží pro jeho seřízení. Úvodní teoretická část uvádí přehled nejdůležitějších parametrů podvozku, které mají podstatný vliv na chování a ovladatelnost vozu a které jsou tak nejčastěji předmětem zájmu. Následující kapitola shrnuje metody a zařízení, které se dnes pro měření parametrů podvozku využívají a uvádí jejich výhody a nevýhody. Předposlední kapitola teoretické části je věnována obecným doporučením pro měření parametrů podvozku vozidla a jeho seřizování. Poslední kapitola teoretické části uvádí požadavky na zařízení, jehož návrh je předmětem této práce. Úvod praktické části práce je věnován popisu konstrukce dvou navržených variant pro měření parametrů podvozku vozidla. Následující kapitola pak popisuje přípravu a průběh měření s využitím navržených souborů zařízení. Další kapitola je věnována výběru snímačů a zařízení pro měření. Závěr této kapitoly pak shrnuje přibližné celkové náklady na výrobu obou navržených variant. Poslední kapitolou je napěťová a deformační analýza navržené podpěry automobilu, která podepírá automobil namísto jeho kol. Závěr diplomové práce shrnuje dosažené cíle a zároveň uvádí návrhy a doporučení dalšího vývoje navržených zařízení.
Piston for SI Turbocharged Engine 2.0L
Kusyn, Petr ; Bradávka, Marek (referee) ; Svída, David (advisor)
This diploma thesis is focused on solve of design solutions for piston for turbocharged version of Honda K20A engine, especially on reduce of side force acting on piston. There are mentioned methods and on their basis also design solutions for piston to reduce this force. There is also included kinematic and dynamic analysis for each solution and as well their FEM analysis for testing the suitability of these solutions.
Turbocharged 1,2L Spark Ignition Engine
Věříš, Michal ; Svída, David (referee) ; Bradávka, Marek (advisor)
This diploma thesis is focused on performance options for turbocharged 1.2 litre spark ignition engine. First of all, couple of engine variants are compared and the most suitable one is chosen. Production turbocharger is determined upon the calculation of compressor parameters. Simulation in Lotus Engine Simulation and GT-Power is done to confirm co-operation of turbocharger with engine. Two stage serial turbochargers are also compared and the most effective pair is chosen for simulation. Research through the possibilities for increase the power output and the detail focus on turbochargers is also part of this thesis.
Ride comfort improving suspension mechanisms
Kuric, Michal ; Porteš, Petr (referee) ; Bradávka, Marek (advisor)
The bachelor thesis is concerning the summary of suspension mechanisms increasing the driving comfort. In addition, it defines the basic value influencing the quality of driving in terms of suspension, and is pointing at the possibilities of future development.
Honda B Engines
Smělý, Jiří ; Bradávka, Marek (referee) ; Svída, David (advisor)
This bachelor’s thesis deals with four-stroke internal combustion gasoline engines series B by manufacturer Honda (marked B-series) focusing on their characteristics, construction and use of models in the course of production. Attention is also given to applicability of these engines for racing cars.
NOx Reduction System
Karafa, Pavel ; Bradávka, Marek (referee) ; Svída, David (advisor)
This diploma thesis deals with the issue of nitrogen oxides emissions in exhaust gases and possibilities of their reduction. The task of the thesis was analysis of systems for NOX reduction by contemporary diesel engines, design and construction of NOX reduction device for given diesel engine, then verify functionality of this system compiled from commercially available components. In the last part of thesis available measurements will be made with an analysis of achieved results.
Exhaust and Intake Manifold for V8 Engine
Šimíček, Petr ; Bradávka, Marek (referee) ; Svída, David (advisor)
The master´s thesis is focused on the design of the intake and exhaust ducts for V8 engine. Home work is focused on the description of the construction of the intake and exhaust pipes for a given engine. Another part deals with creating a thermodynamic model of the engine, and the design of the intake and exhaust pipes. The last part deals with verifying the proposed pipeline construction.
Design of alignment and chassis setup equipment
Vajdák, Martin ; Bradávka, Marek (referee) ; Porteš, Petr (advisor)
Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření parametrů podvozku závodního vozidla (sbíhavost/rozbíhavost, příklon/odklon, světlá výška vozu, rozložení hmotnosti), které následně slouží pro jeho seřízení. Úvodní teoretická část uvádí přehled nejdůležitějších parametrů podvozku, které mají podstatný vliv na chování a ovladatelnost vozu a které jsou tak nejčastěji předmětem zájmu. Následující kapitola shrnuje metody a zařízení, které se dnes pro měření parametrů podvozku využívají a uvádí jejich výhody a nevýhody. Předposlední kapitola teoretické části je věnována obecným doporučením pro měření parametrů podvozku vozidla a jeho seřizování. Poslední kapitola teoretické části uvádí požadavky na zařízení, jehož návrh je předmětem této práce. Úvod praktické části práce je věnován popisu konstrukce dvou navržených variant pro měření parametrů podvozku vozidla. Následující kapitola pak popisuje přípravu a průběh měření s využitím navržených souborů zařízení. Další kapitola je věnována výběru snímačů a zařízení pro měření. Závěr této kapitoly pak shrnuje přibližné celkové náklady na výrobu obou navržených variant. Poslední kapitolou je napěťová a deformační analýza navržené podpěry automobilu, která podepírá automobil namísto jeho kol. Závěr diplomové práce shrnuje dosažené cíle a zároveň uvádí návrhy a doporučení dalšího vývoje navržených zařízení.
Exhaust and Intake Manifold for V8 Engine
Šimíček, Petr ; Bradávka, Marek (referee) ; Svída, David (advisor)
The master´s thesis is focused on the design of the intake and exhaust ducts for V8 engine. Home work is focused on the description of the construction of the intake and exhaust pipes for a given engine. Another part deals with creating a thermodynamic model of the engine, and the design of the intake and exhaust pipes. The last part deals with verifying the proposed pipeline construction.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.