Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Výroba hlavy golfové hole
Žádník, Martin ; Kaněra, Miloš (oponent) ; Jelínek, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem tvaru golfové patovací hole, volbou vhodného postupu výroby prototypu a následnou výrobou. Jako postup výroby bylo zvoleno přesné lití, kdy model byl připraven na FDM 3D tiskárně z materiálu PLA. Pro odlévání byla vybrána ocel Maraging 200. Byly odlity dva puttery a s nimi provedena zkouška s hráči. Na základě získané zpětné vazby byl zpracován třetí model.
Výroba odlitků z austeniticko-feritických hyperduplexních korozivzdorných ocelích
Kaněra, Miloš ; Pernica, Vítězslav (oponent) ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hyper duplexními korozivzdornými austeniticko-feritickými ocelemi a jejich mechanickými a slévárenskými vlastnostmi. Hodnocení odolnosti proti bodové korozi je rozděleno pomocí hodnoty PRE. Oceli s hodnotou PRE vyšší než 48 patří do skupiny hyper duplexních ocelí. Teoretická část práce obsahuje seznámení s chemickým složením, strukturou a vlastnostmi těchto ocelí. Praktická část je zaměřena na podmínky sklonu k praskání odlitků během tuhnutí a chladnutí. Dále je hodnocen vliv intermetalických fází na mechanické vlastnosti.
Vměstky v ocelových odlitcích
Kaněra, Miloš ; Šenberger, Jaroslav (oponent) ; Pernica, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce předkládá základní poznatky a rozdělení o vměstcích, které svou přítomností ovlivňují jakost a užité vlastnosti ocelových odlitků. Se zaměřením na základní skupinu exogenních a endogenních vměstků byl vypracován přehled tvarů, složení, podmínek pro vznik a reakce taveniny ve styku s okolními vlivy. Na základě přítomnosti charakteristických vměstků mají vliv na technologické vlastnosti obsahující tvařitelnost nebo na únavové chování spadající do mechanických vlastností. Neustále rostoucí požadavky tak zvyšují důležitost prevence, popřípadě snížení podílu nečistot za podpory rafinace oceli nebo modifikace vměstků. Následnými metodami identifikace je vyhodnocena úspěšnost navržených opatření pro zlepšení kvality.
Konstrukce slévárenských jaderníků a jejich využití pro výrobu silikonových dílů
Skalický, Jan ; Kaněra, Miloš (oponent) ; Jelínek, Radim (vedoucí práce)
Práce pojednává o návrhu konstrukce formy pro použití při odlévání plastových hmot a pryží. Výrobkem jsou dvě různá těsnění, která slouží při zkoušce trubek používaných v automobilovém průmyslu. Dílec má válcovitý tvar o průměru 19 mm, délce 25 mm, kde u jednoho jsou dodatečně vyvrtány dvě díry o průměru 4 mm. V závislosti na životnosti je velikost série přibližně 200 kusů za rok. Materiál nebyl zadán, a proto po provedení rešerše byly voleny dvě možnosti. První byl RTV-2 kondenzační silikonkaučuk LUKOPREN N 1522 od firmy Lučební závody a.s. Kolín a druhým byl RTV-2 adiční silikonkaučuk ELASTOSIL M 4642 A/B od firmy Wacker-Chemie, s.r.o. Z předběžného testování vyšel lépe druhý materiál. Postupným vylepšováním konstrukce jednoduché jednonásobné ocelové formy byla vytvořena finální verze, která je dvojnásobná a skládá se ze tří částí. Vyrobena je 3D tiskem metodou FDM z materiálu PLA. Bylo zjištěno, že pro dosažení odlitku bez vad musí být namíchaná směs před odléváním vakuována.
Výroba hlavy golfové hole
Žádník, Martin ; Kaněra, Miloš (oponent) ; Jelínek, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem tvaru golfové patovací hole, volbou vhodného postupu výroby prototypu a následnou výrobou. Jako postup výroby bylo zvoleno přesné lití, kdy model byl připraven na FDM 3D tiskárně z materiálu PLA. Pro odlévání byla vybrána ocel Maraging 200. Byly odlity dva puttery a s nimi provedena zkouška s hráči. Na základě získané zpětné vazby byl zpracován třetí model.
Výroba odlitků z austeniticko-feritických hyperduplexních korozivzdorných ocelích
Kaněra, Miloš ; Pernica, Vítězslav (oponent) ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hyper duplexními korozivzdornými austeniticko-feritickými ocelemi a jejich mechanickými a slévárenskými vlastnostmi. Hodnocení odolnosti proti bodové korozi je rozděleno pomocí hodnoty PRE. Oceli s hodnotou PRE vyšší než 48 patří do skupiny hyper duplexních ocelí. Teoretická část práce obsahuje seznámení s chemickým složením, strukturou a vlastnostmi těchto ocelí. Praktická část je zaměřena na podmínky sklonu k praskání odlitků během tuhnutí a chladnutí. Dále je hodnocen vliv intermetalických fází na mechanické vlastnosti.
Vměstky v ocelových odlitcích
Kaněra, Miloš ; Šenberger, Jaroslav (oponent) ; Pernica, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce předkládá základní poznatky a rozdělení o vměstcích, které svou přítomností ovlivňují jakost a užité vlastnosti ocelových odlitků. Se zaměřením na základní skupinu exogenních a endogenních vměstků byl vypracován přehled tvarů, složení, podmínek pro vznik a reakce taveniny ve styku s okolními vlivy. Na základě přítomnosti charakteristických vměstků mají vliv na technologické vlastnosti obsahující tvařitelnost nebo na únavové chování spadající do mechanických vlastností. Neustále rostoucí požadavky tak zvyšují důležitost prevence, popřípadě snížení podílu nečistot za podpory rafinace oceli nebo modifikace vměstků. Následnými metodami identifikace je vyhodnocena úspěšnost navržených opatření pro zlepšení kvality.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.