Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení vhodnosti lokálních zdrojů plniv pro potěry na bázi anhydritu
Šikral, Martin ; Kaláb, Michal (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá posouzením vhodnosti lokálních zdrojů plniv pro potěry na bázi anhydritu. Teoretická část je převážně zaměřena na shrnutí všeobecných poznatků o podlahových konstrukcích a samotném anhydritu. Práce rovněž zahrnuje popis primárních i druhotných surovin. Práce si klade za cíl předložit vhodná plniva pro potěry na bázi anhydritu v závislosti na jejich vzdálenosti od firmy Sika CZ, s.r.o. se sídlem v Brně - Modřicích. Zároveň tato práce zkoumá možnosti využití druhotných surovin jako náhradu primárních plniv. Závěr se věnuje laboratornímu testování vybraných plniv, shrnutí a diskuzi zjištěných výsledků.
Determinace maximální specifické spotřeby kyslíku při lezení s vzrůstajícím sklonem stěny a konstatní rychlostí
Kaláb, Miloš ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Vomáčko, Ladislav (oponent)
Název práce Determinace maximální specifické spotřeby kyslíku při lezení s vzrůstajícím sklonem stěny a konstantní rychlosti. Cíl práce Cílem testování bylo determinovat maximální specifickou spotřebu kyslíku při lezení s vzrůstajícím sklonem stěny a konstantní rychlosti. Metody Testování se účastnilo 26 lezců s výkonností 4 - 10 UIAA. Maximální specifická spotřeba kyslíku byla měřena lezeckým testem do maxima na umělé stěně, kde byl zvyšován sklon od 95ř (105ř) do 135ř vždy po 3 minutách lezení. Tempo lezení bylo konstantní - 25 kroků za minutu. Po odpočinku proběhl test do maxima na běhacím páse. Vyhodnocovány byly vztahy mezi lezeckou výkonností (RP), sklonem a ventilačními parametry. Výsledky V maximálním lezeckém testu, dosáhli lezci určitého plató na hodnotě 40 ± 3,5 ml·kg-1 ·min-1 , bez ohledu na výkonnost i na dosažený sklon. S lezeckou výkonností (RP) nejvíc koreloval dosažený sklon cesty r = 0,89 a srdeční frekvence r = 0,41. Studie potvrdila disproporční růst srdeční frekvence vůči spotřebě kyslíku. Dále byl zjištěn silný vztah (r = 0,77) ventilačního ekvivalentu pro kyslík vztaženého k hodnotě RER poukazující na specifické dechové projevy pokročilejších lezců. Zvýšená práce svalů horních končetin při lezení v převisu, určené tempo lezení a podmíněnost dechové frekvence může mít vliv na...

Viz též: podobná jména autorů
2 Kaláb, Martin
1 Kaláb, Milan
3 Kaláb, Miloš