Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mikrofluidní systémy v křemíkové technologii
Juránek, Dominik ; Fecko, Peter (oponent) ; Gablech, Imrich (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím a funkčností mikrofluidních zařízení. Blíže se potom zaměřuje na jejich práci s krví, kde se mikrofluidní žařízení dají využít k rozříznutí červených krvinek. První část této práce je věnovaná teorii vzpjaté z mirofluidikou, stručně uvádí historii mikrofluidních zařízení a materiálů využívaných k jejich integraci, dále hovoří o využívaných metodách při výrobě samotných mikrofluidních zařízeních v křemíkovém substrátu. Jako poslední je v této části popsána struktura krve z hlediska jejího složení a vlastností, které jsou pro práci s mikrofluidními zařízeními důležité. Praktická část zahrnuje (výrobní postup) vytvoření mikrofluidního zařízení a testování zařízení, tak aby bylo schopné červené krvinky rozříznout.
Studium vlastností elektrodových materiálů pro pokročilé lithium iontové systémy
Juránek, Dominik ; Tichý, Jiří (oponent) ; Kazda, Tomáš (vedoucí práce)
Tahle Bakalářská práce se zabývá studiem vysokonapěťového materiálu pro kladnou elektrodu LiNi0,5Mn1,5O4. První část práce se zabývá teorii ohledně akumulátorů a následně Li-ion akumulátory, kde jsou popsány jednotlivé materiály pro kladné elektrody. V druhé části je zkoumán právě samotný materiál, který je dopován chromem, mědí a molybdenem.
Mikrofluidní systémy v křemíkové technologii
Juránek, Dominik ; Fecko, Peter (oponent) ; Gablech, Imrich (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím a funkčností mikrofluidních zařízení. Blíže se potom zaměřuje na jejich práci s krví, kde se mikrofluidní žařízení dají využít k rozříznutí červených krvinek. První část této práce je věnovaná teorii vzpjaté z mirofluidikou, stručně uvádí historii mikrofluidních zařízení a materiálů využívaných k jejich integraci, dále hovoří o využívaných metodách při výrobě samotných mikrofluidních zařízeních v křemíkovém substrátu. Jako poslední je v této části popsána struktura krve z hlediska jejího složení a vlastností, které jsou pro práci s mikrofluidními zařízeními důležité. Praktická část zahrnuje (výrobní postup) vytvoření mikrofluidního zařízení a testování zařízení, tak aby bylo schopné červené krvinky rozříznout.
Studium vlastností elektrodových materiálů pro pokročilé lithium iontové systémy
Juránek, Dominik ; Tichý, Jiří (oponent) ; Kazda, Tomáš (vedoucí práce)
Tahle Bakalářská práce se zabývá studiem vysokonapěťového materiálu pro kladnou elektrodu LiNi0,5Mn1,5O4. První část práce se zabývá teorii ohledně akumulátorů a následně Li-ion akumulátory, kde jsou popsány jednotlivé materiály pro kladné elektrody. V druhé části je zkoumán právě samotný materiál, který je dopován chromem, mědí a molybdenem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.