Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona ve vybrané lokalitě v okrese Brno - venkov
Zichová, Jana ; Hrnčířová, Eva (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. Práce má dvě části: v teoretické části je v prvé řadě popsán stavební zákon a základní pojmy spojené s umisťováním staveb, dále jsou podrobně rozebrány formy územních rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že problematika umisťování staveb je značně rozsáhlá, je snahou práce více se věnovat výjimkám při umisťování staveb, tedy vyhlášce č. 501/2006 Sb., v platném znění. Druhá, praktická část, na třech příkladech ukazuje právě postup projednání výjimek z odstupových vzdáleností v lokalitě Brno-venkov. V závěru práce je zhodnoceno naplnění cílů a jsou uvedeny výsledky práce.
Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona ve vybrané lokalitě v okrese Brno - venkov
Zichová, Jana ; Hrnčířová, Eva (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. Práce má dvě části: v teoretické části je v prvé řadě popsán stavební zákon a základní pojmy spojené s umisťováním staveb, dále jsou podrobně rozebrány formy územních rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že problematika umisťování staveb je značně rozsáhlá, je snahou práce více se věnovat výjimkám při umisťování staveb, tedy vyhlášce č. 501/2006 Sb., v platném znění. Druhá, praktická část, na třech příkladech ukazuje právě postup projednání výjimek z odstupových vzdáleností v lokalitě Brno-venkov. V závěru práce je zhodnoceno naplnění cílů a jsou uvedeny výsledky práce.

Viz též: podobná jména autorů
3 HRNČÍŘOVÁ, Eliška
2 Hrnčířová, Edita
3 Hrnčířová, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.