Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr malého podniku
Bartoš, Michal ; Hošek, Lukáš (oponent) ; Ing.Lukáš Hošek (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup vypracování podnikatelského plánu pro jeho založení. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky včetně důležitých analýz a propočtů podporujících stanovený cíl.
Návrh motivačního programu firmy
Bartoš, Michal ; Hošek, Lukáš (oponent) ; Mallya, Thaddeus (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje problémy firemního klimatu, přesněji motivačního programu pro zaměstnance. Obsahuje návrh motivačního programu, který by zvýšil efektivnost a prosperitu firmy na trhu skrze spokojenost zaměstnanců.
Gradientní učení pro sítě hladce pulzních neuronů
Hošek, Lukáš ; Šíma, Jiří (vedoucí práce) ; Petříčková, Zuzana (oponent)
Sítě pulzních (spiking) neuronů představují biologicky více plausibilní alter-nativu k perceptronovým sítím mající velký potenciál pro zpracování časových řad. Nicméně doposud pro ně nebyl znám prakticky použitelný učící algoritmus. SpikeProp založený na gradientní metodě a jeho modifikace mají problém s principiální nespojitostí vzniku a zániku pulsů. Tuto otázku se snaží vyřešit nový netriviální gradientní učící algoritmus pro model hladce pulzních neuronů. Cílem práce je implementace a testování tohoto modelu a případné navržení jeho dalších vylepšení.
Filtrace šumu z digitálních fotografií
Hošek, Lukáš ; Machek, Pavel (vedoucí práce) ; Beneš, Miroslav (oponent)
Cílem práce je nastudovat a implementovat nejčastěji používané algoritmy na filtrovaní šumu z obrazů. Cílem by měly být nástroje na: filtrování aditivního šumu - nastudovat a implementovat alespoň dva netriviální algoritmy; odstraňování vad obrazu způsobených defektními pixely na snímacím čipu ("hot pixels"). Výstupem bude modul do programu gimp a samostatně volatelná konzolová aplikace.
Atmospheric Rendering
Hošek, Lukáš ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce)
Název: Rendering atmosféry Autor: Mgr. Lukáš Hošek Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Dr. Alexander Wilkie, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: Obloha je důležitou součástí všech venkovních scén. Tato práce se zabývá modely oblohy- způsobem, jak integrovat oblohu a atmosférické efekty do ren- dereru. V této práci zkoumáme fyziku rozptylu světla v atmosféře a detailně popisu- jeme postup konstrukce fyzikálně založeného atmosférického simulátoru implemen- tovaného jako path-tracer. Tento path-tracer je plně spektrální a produkuje polarizační data. Nakonec představujeme dva analytické modely oblohy. Tyto praktické modely se dají snadno integrovat i do real-time rendererů a kombinují věrnost vzhledu sku- tečné oblohy s nízkou výpočetní náročností. První model je jednodušší verze, která poskytuje pouze data radiance oblohy. Druhý model navíc poskytuje polarizační data, modeluje vzhled oblohy po západu slunce včetně přesného modelu stínu Země, vzdušnou perspektivu a poskytuje data pro kompletní sféru obklopující pozorovatele. Klíčová slova: počítačová grafika, rendering, modely oblohy, modely atmosféry
Atmospheric Rendering
Hošek, Lukáš ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce)
Název: Rendering atmosféry Autor: Mgr. Lukáš Hošek Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Dr. Alexander Wilkie, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: Obloha je důležitou součástí všech venkovních scén. Tato práce se zabývá modely oblohy- způsobem, jak integrovat oblohu a atmosférické efekty do ren- dereru. V této práci zkoumáme fyziku rozptylu světla v atmosféře a detailně popisu- jeme postup konstrukce fyzikálně založeného atmosférického simulátoru implemen- tovaného jako path-tracer. Tento path-tracer je plně spektrální a produkuje polarizační data. Nakonec představujeme dva analytické modely oblohy. Tyto praktické modely se dají snadno integrovat i do real-time rendererů a kombinují věrnost vzhledu sku- tečné oblohy s nízkou výpočetní náročností. První model je jednodušší verze, která poskytuje pouze data radiance oblohy. Druhý model navíc poskytuje polarizační data, modeluje vzhled oblohy po západu slunce včetně přesného modelu stínu Země, vzdušnou perspektivu a poskytuje data pro kompletní sféru obklopující pozorovatele. Klíčová slova: počítačová grafika, rendering, modely oblohy, modely atmosféry
Atmospheric Rendering
Hošek, Lukáš ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce) ; Chalmers, Alan (oponent) ; Kider Jr., Joseph T. (oponent)
Název: Rendering atmosféry Autor: Mgr. Lukáš Hošek Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Dr. Alexander Wilkie, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: Obloha je důležitou součástí všech venkovních scén. Tato práce se zabývá modely oblohy- způsobem, jak integrovat oblohu a atmosférické efekty do ren- dereru. V této práci zkoumáme fyziku rozptylu světla v atmosféře a detailně popisu- jeme postup konstrukce fyzikálně založeného atmosférického simulátoru implemen- tovaného jako path-tracer. Tento path-tracer je plně spektrální a produkuje polarizační data. Nakonec představujeme dva analytické modely oblohy. Tyto praktické modely se dají snadno integrovat i do real-time rendererů a kombinují věrnost vzhledu sku- tečné oblohy s nízkou výpočetní náročností. První model je jednodušší verze, která poskytuje pouze data radiance oblohy. Druhý model navíc poskytuje polarizační data, modeluje vzhled oblohy po západu slunce včetně přesného modelu stínu Země, vzdušnou perspektivu a poskytuje data pro kompletní sféru obklopující pozorovatele. Klíčová slova: počítačová grafika, rendering, modely oblohy, modely atmosféry
Gradientní učení pro sítě hladce pulzních neuronů
Hošek, Lukáš ; Šíma, Jiří (vedoucí práce) ; Petříčková, Zuzana (oponent)
Sítě pulzních (spiking) neuronů představují biologicky více plausibilní alter-nativu k perceptronovým sítím mající velký potenciál pro zpracování časových řad. Nicméně doposud pro ně nebyl znám prakticky použitelný učící algoritmus. SpikeProp založený na gradientní metodě a jeho modifikace mají problém s principiální nespojitostí vzniku a zániku pulsů. Tuto otázku se snaží vyřešit nový netriviální gradientní učící algoritmus pro model hladce pulzních neuronů. Cílem práce je implementace a testování tohoto modelu a případné navržení jeho dalších vylepšení.
Filtrace šumu z digitálních fotografií
Hošek, Lukáš ; Beneš, Miroslav (oponent) ; Machek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je nastudovat a implementovat nejčastěji používané algoritmy na filtrovaní šumu z obrazů. Cílem by měly být nástroje na: filtrování aditivního šumu - nastudovat a implementovat alespoň dva netriviální algoritmy; odstraňování vad obrazu způsobených defektními pixely na snímacím čipu ("hot pixels"). Výstupem bude modul do programu gimp a samostatně volatelná konzolová aplikace.
Návrh motivačního programu firmy
Bartoš, Michal ; Hošek, Lukáš (oponent) ; Mallya, Thaddeus (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje problémy firemního klimatu, přesněji motivačního programu pro zaměstnance. Obsahuje návrh motivačního programu, který by zvýšil efektivnost a prosperitu firmy na trhu skrze spokojenost zaměstnanců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 Hošek, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.