Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Verifikace Listeria spp v prostředí potravinářské výroby pomocí metody stěrů a PCR
Faruzel, Vojtěch ; Hoová, Julie (oponent) ; Ing.Pavel Damborský, Ph.D. (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přítomnosti bakterie Listeria spp. v prostředí potravinářské výrobny pomocí metody stěrů a PCR. Teoretická část zahrnuje seznámení s rodem Listeria. Popisuje způsobovanou nemoc, její příznaky a léčbu. Dále rozebírá téma nukleových kyselin, DNA a také přibližuje jednotlivé metody pro stanovení přítomnosti Listeria spp. V experimentální části jsou tyto metody prověřovány a porovnány mezi sebou.
Charakterizace nových českých odrůd chmele
Faruzel, Vojtěch ; Diviš, Pavel (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
V této diplomové práci byla řešena problematika charakterizace nový českých odrůd chmele. Zvolenými novými odrůdami byla Mimosa, Jazz a Blues, jejichž složení bylo porovnáváno se současně hojně používanými odrůdami Žatecký poloraný červeňák a Kazbek. Metodou UV-VIS spektroskopie byl u všech odrůd chmele stanovován obsah -hořkých kyselin a -hořkých kyselin, celkový obsah fenolických látek, obsah flavonoidů a antioxidační aktivita. Složení chmelových silic bylo stanoveno metodou SPME-GC-MS. Z naměřených dat byla pomocí statistické analýzy potvrzena diverzita jednotlivých odrůd chmele. Nové odrůdy vykazovaly statisticky významné rozdíly ve všech sledovaných parametrech, zejména v porovnání s odrůdami Žatecký poloraný červeňák a Kazbek. Kvantitativně odlišné zastoupení -hořkých kyselin a -hořkých kyselin má vliv na charakter a intenzitu hořkosti těchto odrůd chmele. Složení chmelových silic, obsah fenolických látek, flavonoidů a antioxidační aktivita se projevuje odlišnými organoleptickými vlastnostmi analyzovaných chmelů, případně piva.
Charakterizace nových českých odrůd chmele
Faruzel, Vojtěch ; Diviš, Pavel (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
V této diplomové práci byla řešena problematika charakterizace nový českých odrůd chmele. Zvolenými novými odrůdami byla Mimosa, Jazz a Blues, jejichž složení bylo porovnáváno se současně hojně používanými odrůdami Žatecký poloraný červeňák a Kazbek. Metodou UV-VIS spektroskopie byl u všech odrůd chmele stanovován obsah -hořkých kyselin a -hořkých kyselin, celkový obsah fenolických látek, obsah flavonoidů a antioxidační aktivita. Složení chmelových silic bylo stanoveno metodou SPME-GC-MS. Z naměřených dat byla pomocí statistické analýzy potvrzena diverzita jednotlivých odrůd chmele. Nové odrůdy vykazovaly statisticky významné rozdíly ve všech sledovaných parametrech, zejména v porovnání s odrůdami Žatecký poloraný červeňák a Kazbek. Kvantitativně odlišné zastoupení -hořkých kyselin a -hořkých kyselin má vliv na charakter a intenzitu hořkosti těchto odrůd chmele. Složení chmelových silic, obsah fenolických látek, flavonoidů a antioxidační aktivita se projevuje odlišnými organoleptickými vlastnostmi analyzovaných chmelů, případně piva.
Verifikace Listeria spp v prostředí potravinářské výroby pomocí metody stěrů a PCR
Faruzel, Vojtěch ; Hoová, Julie (oponent) ; Ing.Pavel Damborský, Ph.D. (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přítomnosti bakterie Listeria spp. v prostředí potravinářské výrobny pomocí metody stěrů a PCR. Teoretická část zahrnuje seznámení s rodem Listeria. Popisuje způsobovanou nemoc, její příznaky a léčbu. Dále rozebírá téma nukleových kyselin, DNA a také přibližuje jednotlivé metody pro stanovení přítomnosti Listeria spp. V experimentální části jsou tyto metody prověřovány a porovnány mezi sebou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.