Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Readiness of Anonymous Credentials for Real Environment Deployment
Casanova-Marqués, Raúl ; Dzurenda, Petr
Attribute-based Credentials (ABCs) are a promising technology for protecting users' privacy and digital identity. We can use ABCs in a multitude of contexts. For instance, we can prove the validity of transportation tickets, demonstrate the legal age, prove the health status, or prove access rights in the company environment. All of this, we can do without disclosing complete personal identity. Nevertheless, ABCs generally require computational power that some wearable devices cannot cope with. In this paper, we present our implementation of a privacy-enhancing authentication system based on ABCs technology. The system is suitable for deployment in real-world scenarios and uses a wide range of differently powerful user devices (e.g., smart cards, smartphones, and wearables). Based on our implementation results, we also discuss the implementations aspects of ABCs, their readiness, and usability in real-world applications.
Access Control System Using Multi-factor Authentication
Cvrček, Tadeáš ; Dzurenda, Petr
A secure user authentication process is a key prerequisite for ensuring the security of the entire electronic system. On the other hand, current systems usually deploy many constrained devices with limited computational power, memory space and cryptographic support. This makes it hard to deploy secure cryptographic mechanisms in this environment. In this article, we present our multifactor authentication system using a reader with a secure module represented with MultOS smart card and an Android smart phone acting as a user authentication device. The system supports NFC (Near Field Communication) communication interface for intermediating communication between smart phone and reader, supports additional authentication factors (e.g. PIN code or fingerprint) and is easily implementable even on very constrained devices such as smart cards.
Secure deployment and testing of oVirt platform
Vágner, Vojtěch ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
The oVirt virtualization platform offers a wide range of different configurations. All of those configurations are by no means inherently secure when deployed out of the blue. The secure configurations are defined by security standards which the configurations claim conformance to. Since oVirt is a community project, it is hard to get such a software certified in the field of security standards. Certifications in the field of security standards are expensive. Luckily, oVirt shares common ground with Red~Hat~Virtualization to which certain security standards are applicable (FIPS 140-2, DISA STIG, Common Criteria). The link between Red~Hat~Virtualization and oVirt enables secure configurations also for oVirt. The focus of this thesis is then to determine which configurations are supported by the standards, therefore secure, and how to verify that the secure configurations are present. This is done through the use of a script in the form of an Ansible Playbook incorporating Ansible Roles that manage compliance evaluation for each of the presented security standards.
Ochrana autorských práv elektronických dokumentů
Zachoval, Tadeáš ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Člupek, Vlastimil (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na autorskoprávní ochranu elektronických dokumentů. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje elektronický dokument a různé typy souborů, se kterými se lze při práci na počítači setkat a považovat je za elektronické dokumenty. Stěžejní částí teoretické části je analýza různých způsobů ochrany autorských práv elektronických dokumentů. Na základě uvedené analýzy byla v praktické části vytvořena aplikace v jazyce Python. Aplikace implementuje vybrané způsoby ochrany autorských práv.
Hiding and obfuscation of malware to avoid antivirus detection
Rybár, Matej ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Casanova-Marqués, Raúl (vedoucí práce)
During security assessments, it is fairly uncommon for someone to be persuaded that antivirus software does not provide total security. When a penetration tester comes across antivirus software, there are times when he or she must act quickly. For these and other reasons, a variety of methods for getting around antivirus software have been devised. Some of these obfuscation approaches aim to escape static analysis by modifying and manipulating the Portable Executable file format, which is a standardized Windows executable file format. Several types of malware change the PE file format to avoid static antivirus detection. This thesis delves into the PE file format, malware detection, and static detection of obfuscation techniques. This thesis's result is a scantime crypter Persesutor, which encrypts the input file and then decrypts and loads the encrypted file into memory after execution.
Webová aplikace atributového autentizačního systému
Klampár, Roman ; Malina, Lukáš (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením webových aplikácií pre entity vydavateľa a overovateľa atribútového autentizačného systému Adospio. Webové aplikácie boli implementované pomocou mikroframeworku Flask, frameworku Vue.js. a databáze PostgreSQL. Aplikácia vydavateľa umožňuje vytváranie nových digitálnych certifikátov obsahujúce podpísané atribúty. Druhou aplikáciou je entita overovateľ, pre ktorú je vytvorené grafické užívateľské rozhranie určené k správe overovacieho skriptu.
Pokročilá filtrace elektronických důkazů
Chudáček, Ondřej ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Malina, Lukáš (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na možnosti implementace rozšířených možností filtrace elektronických důkazů uložených na open source cloudovém úložišti NextCloud. V práci je popsána právní analýza vývoje úložiště elektronických důkazů, architektura systému NextCloud, homomorfní šifrování a jeho možné použití, atributové vyhledávací šifrování a jeho využití a implementace jednoduché samostatně stojící filtrační klientské aplikace. V rámci tvorby práce byli osloveni odborníci na elektronické důkazy, aby zodpověděli otázky ohledně výběru filtračních kritérií. Stěžejní částí práce je popis implementace filtrace uvnitř systému NextCloud, které bylo rozšířeno o pět nových filtračních kritérií. Výsledek implementace filtrace uvnitř systému NextCloud byl podroben zátěžovým a funkčním testům.
Kryptografie a bezpečnost na platformě MultOS
Lidmila, Aleš ; Ilgner, Petr (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyvinutím bezpečnostního IoT systému pro ověření uživatele s využitím platformy MultOS. Dále je zabývá vyvinutím a popisem vydavatelského systému, který spravuje koncové prvky MultOS.
Anonymní certifikáty pro uživatelskou autentizaci
Hlinka, Jan ; Malina, Lukáš (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tématem ochrany osobních údajů při uživatelské autentizaci pomocí anonymních certifikátů. Dnešním nejžárnějším a nejaktuálnějším příkladem odhalování nadbytečného množství citlivých osobních údajů je dokazování Covid očkování, popř. výsledků Covid testů. V rámci této diplomové práce je navržen a implementován systém pro autentizaci pomocí anonymních certifikátů, který řeší nedostatky současných CovidPass řešení. Implementace je provedena na platformě Android v případě uživatelské aplikace a ověřovatel je zastoupen terminálem v podobě zařízení Raspberry PI.
Moderní kryptografické protokoly s ochranou soukromí
Hlučková, Pavla ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Malina, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá průnikem dvou moderních a rozrůstajících se odvětví kryptografie, a to technologií umožňujících ochranu soukromí a postkvantové kryptografie. Obecně popisuje vybraná schémata zvyšující ochranu soukromí (PETs) a rodiny postkvantové kryptografie. Podrobněji je práce zaměřena na skupinové podpisy využívající matematických problémů odolných vůči hrozbě kvantových počítačů. Práce dále shrnuje stav techniky a porovnává efektivitu těchto schémat na základě dostupných informací. Hlavní částí práce je implementace skupinového podpisu založeného na hash funkcích a jeho reálné porovnání oproti implementacím skupinových podpisů založeným na mřížkách a teorii kódování, které byly získány od vědeckých týmů aktivních v tomto oboru. Tyto postkvantové skupinové podpisy jsou také porovnány vůči klasickým schématům skupinových podpisů implementovaným pomocí knihovny libgroupsig.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.