Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adaptivní kmitočtový filtr
Dolák, Jan ; Murina, Milan (oponent) ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce byly pasivní a aktivní kmitočtové filtry a jejich realizace. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout, odsimulovat a následně realizovat adaptivní kmitočtový filtr s možností měnit jeho parametry. Navrhovaný filtr měl být aktivní filtr typu pásmová zádrž čtvrtého řádu s možností nastavovat rezonanční kmitočet f0 a činitel jakosti Q V úvodu bylo třeba prostudovat problematiku kmitočtových filtrů, typy používaných kmitočtových filtrů, jejich vlastnosti a způsob realizace. Jako nejvýhodnější možnost pro následnou realizaci se jevilo použití aktivních filtrů s operačními zesilovači proto jim v této části byla věnována největší pozornost. V další části bylo hledáno nejvhodnější řešení zadané pásmové zádrže, které by vykazovalo nejlepší vlastnosti. Pro nastavování různých hodnot jednotlivých parametrů byly vybrány digitální potenciometry ovládané mikrokontrolerem. Následně po nalezení a úpravě vhodného zapojení byly navržené obvody realizovány a také byl sestaven program pro ovládání mikrokonroleru a digitálních potenciometrů. Takto sestavené obvody byly podrobeny experimentálnímu měření.
Nelineární obvody s řízenými proudovými zdroji
Dolák, Jan ; Hanák, Pavel (oponent) ; Kubánek, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o problematice nelineárních obvodů. V úvodu práce jsou popsány základní možnosti řešení nelineárních obvodů. Dále jsou uvedeny základní informace o moderních proudových aktivních prvcích, jako jsou například proudové sledovače, proudové operační zesilovače a proudové konvejory. V další části diplomové práce je probrána problematika reálných vlastností polovodičových diod, hlavní pozornost je věnována závěrné zotavovací době. V diplomové práci jsou popsány tři různé typy obvodů s nelineárními prvky. Prvním typem obvodů jsou obvody diodových přesných usměrňovačů, nejvíce jsou prozkoumány dvoucestné usměrňovače obsahující napěťové operační zesilovače, proudové sledovače a další aktivní prvky popsané v předchozích kapitolách. Pro každý z těchto obvodů byly provedeny simulace v programu PSpice, aby byly zjištěny jejich vlastnosti. Následně je věnována pozornost zvyšování maximální zpracovávané frekvence. Také je hledána minimální potřebná velikost vstupních signálů obvodů. V následující části jsou zpracovány dva návrhy diodového funkčního měniče, funkční měnič s napěťovým operačním zesilovačem a funkční měnič s proudovým sledovačem. Pro oba navržené funkční měniče byly provedeny simulace pro zjištění jejich skutečných vlastností. Třetí zkoumaný typ nelineárních obvodů jsou různé druhy napěťových a proudových diodových okrajovačů, ze kterých jsou blíže zkoumány horní, dolní a oboustranné okrajovače. Pro všechny zkoumané obvody okrajovačů byly opět provedeny simulace a byla zkoumána jejich funkčnost a problémy spojené s jejich využitím pro okrajování signálů s vysokými frekvencemi. V poslední části práce je popsána praktická realizace obvodu přesného usměrňovače, který se ze všech zkoumaných obvodů vykazoval nejlepší schopností zpracovávat vysoké frekvence signálů. Tento obvod byl realizován pro možnost použití v proudovém režimu a ve smíšeném režimu. Získané hodnoty reálných obvodů byly následně srovnávány s hodnotami získanými ze simulací příslušných obvodů.
Historie tělesné výchovy a sportu v jednotách Kosmákovy župy spolku Orel
DOLÁK, Jan
Bakalářská práce pojednává o historii tělesné výchovy a sportu v Kosmákově župě spolku Orel. Kosmákova župa vznikla odsouhlasením k rozdělení Západomoravské župy na valném sjezdu Československého Orla 31. července 1947. Jmenovaná župa má sídlo ve Znojmě a jednotlivé jednoty jsou ze Znojemska. Činnost této župy byla ovšem zastavená komunistickým režimem. Po dlouhých letech v komunistickém režimu se župu podařilo obnovit 1. ledna 1996. V jednotlivých fázích po obnovení vznikaly jednoty, které však na orelské scéně nevydržely a ukončily svoji činnost. Nyní má Kosmákova župa 6 jednot: Mramotice, Pavlice, Přeskáče, Únanov, Vémyslice a Znojmo. Práce dále objasňuje život patrona župy Václava Kosmáka. Sekundárně se zaměřuje na průběh činností organizace Orel od prvopočátku až do současnosti a popisuje osobnost orelské tělesné výchovy Jana Šrámka.
Muzea v přírodě v České republice: teoretická a metodická východiska
Bryol, Radek ; Dolák, Jan ; Drápalová, Lenka ; Koudelová, Jana ; Langer, Jiří
Metodika obsahuje úvodní studii pojednávající obecně o problematice muzejnictví v přírodě v ČR, vymezení terminologie včetně definování jednotlivých pojmů, charakteristiku východisek pro realizaci muzea v přírodě, procesu přípravy a realizace expozic muzea v přírodě a popisuje odbornou a provozní činnost muzea v přírodě. Obsahuje přehled literatury pro oblast muzeí v přírodě a přílohy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Adaptivní kmitočtový filtr
Dolák, Jan ; Murina, Milan (oponent) ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce byly pasivní a aktivní kmitočtové filtry a jejich realizace. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout, odsimulovat a následně realizovat adaptivní kmitočtový filtr s možností měnit jeho parametry. Navrhovaný filtr měl být aktivní filtr typu pásmová zádrž čtvrtého řádu s možností nastavovat rezonanční kmitočet f0 a činitel jakosti Q V úvodu bylo třeba prostudovat problematiku kmitočtových filtrů, typy používaných kmitočtových filtrů, jejich vlastnosti a způsob realizace. Jako nejvýhodnější možnost pro následnou realizaci se jevilo použití aktivních filtrů s operačními zesilovači proto jim v této části byla věnována největší pozornost. V další části bylo hledáno nejvhodnější řešení zadané pásmové zádrže, které by vykazovalo nejlepší vlastnosti. Pro nastavování různých hodnot jednotlivých parametrů byly vybrány digitální potenciometry ovládané mikrokontrolerem. Následně po nalezení a úpravě vhodného zapojení byly navržené obvody realizovány a také byl sestaven program pro ovládání mikrokonroleru a digitálních potenciometrů. Takto sestavené obvody byly podrobeny experimentálnímu měření.
Nelineární obvody s řízenými proudovými zdroji
Dolák, Jan ; Hanák, Pavel (oponent) ; Kubánek, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o problematice nelineárních obvodů. V úvodu práce jsou popsány základní možnosti řešení nelineárních obvodů. Dále jsou uvedeny základní informace o moderních proudových aktivních prvcích, jako jsou například proudové sledovače, proudové operační zesilovače a proudové konvejory. V další části diplomové práce je probrána problematika reálných vlastností polovodičových diod, hlavní pozornost je věnována závěrné zotavovací době. V diplomové práci jsou popsány tři různé typy obvodů s nelineárními prvky. Prvním typem obvodů jsou obvody diodových přesných usměrňovačů, nejvíce jsou prozkoumány dvoucestné usměrňovače obsahující napěťové operační zesilovače, proudové sledovače a další aktivní prvky popsané v předchozích kapitolách. Pro každý z těchto obvodů byly provedeny simulace v programu PSpice, aby byly zjištěny jejich vlastnosti. Následně je věnována pozornost zvyšování maximální zpracovávané frekvence. Také je hledána minimální potřebná velikost vstupních signálů obvodů. V následující části jsou zpracovány dva návrhy diodového funkčního měniče, funkční měnič s napěťovým operačním zesilovačem a funkční měnič s proudovým sledovačem. Pro oba navržené funkční měniče byly provedeny simulace pro zjištění jejich skutečných vlastností. Třetí zkoumaný typ nelineárních obvodů jsou různé druhy napěťových a proudových diodových okrajovačů, ze kterých jsou blíže zkoumány horní, dolní a oboustranné okrajovače. Pro všechny zkoumané obvody okrajovačů byly opět provedeny simulace a byla zkoumána jejich funkčnost a problémy spojené s jejich využitím pro okrajování signálů s vysokými frekvencemi. V poslední části práce je popsána praktická realizace obvodu přesného usměrňovače, který se ze všech zkoumaných obvodů vykazoval nejlepší schopností zpracovávat vysoké frekvence signálů. Tento obvod byl realizován pro možnost použití v proudovém režimu a ve smíšeném režimu. Získané hodnoty reálných obvodů byly následně srovnávány s hodnotami získanými ze simulací příslušných obvodů.

Viz též: podobná jména autorů
6 DOLÁK, Jan
1 Dolák, Jaroslav
4 Dolák, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.