Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika filmové a audiovizuální výchovy: Cesta do světa pohyblivých obrazů
Hlavicová, Lucie ; Vondrášková, Markéta ; Forejt, Jiří ; Bednařík, Pavel
Text této publikace přináší vhled do problematiky filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Rady a tipy jak lze k výuce na různých stupních neformálního vzdělávání přistupovat, a především přehled dvaceti čtyř inspirativních metod a cvičení, jichž lze ve výuce využívat. Může také sloužit jako inspirace pro formální vzdělávání. Text vychází ze zkušeností dvanácti odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří předkládají čtenářům z řad pedagogů a lektorů svá know-how ve snaze ulehčit jim v pedagogické praxi. Práce je zaměřena na tvůrčí oblast filmové a audiovizuální tvorby i na práci s filmovou projekcí a následnou analýzou audiovizuálních děl, se kterými mohou pedagogové ve výuce kreativně pracovat. Návody, jak filmovou a audiovizuální výchovu efektivně začleňovat do vyučování, i odkazy na vhodnou literaturu a další lektorskou a metodickou pomoc začínajícím pedagogům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika elektrolytických metod čištění kovů s využitím elektrolytu na bázi modifikovaných gelů: Aplikovaný výsledek institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Technického muzea v Brně
Rapouch, Karel ; Hájková, Kateřina ; Selucká, Alena ; Perlík, Dušan ; Kouřil, Milan
Metodika má za cíl poskytnout jednoduchý návod pro konzervátory-restaurátory, jak nastavit vhodné podmínky pro lokální a šetrné očištění korozních produktů stříbra a mědi, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu předmětu a ovlivnění okolních (zejména organických) materiálů u multimateriálových předmětů kulturní povahy. V rámci metodiky byly studovány různé gely z hlediska jejich fyzikálně chemických vlastností a jejich kompatibilita s chemikáliemi, z nichž lze připravit elektrolyt pro elektrolytické čištění kovových povrchů. Pro experimenty byly použity uměle patinované vzorky a vybrané reálné předměty. Dále byla zkoumána možnost použití gelových elektrolytů pro studium korozních produktů metodou polarizačních měření. Metodiku lze uplatnit nejenom při zkvalitnění postupů ošetření sbírkových předmětů muzeí, ale i v oblasti zpracovávání archeologických nálezů anebo při výuce studentů konzervování-restaurování a dalších příbuzných oborů péče o kulturní dědictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro tvorbu balíčků SIP se zaměřením na digitalizáty tištěných dokumentů
Cubr, Ladislav, ; Fremrová, Květa ; Jiroušek, Václav ; Kočišová, Pavlína ; Kopský, Vojtěch ; Miláček, Ivo ; Ostráková, Natalie ; Pavčík, Filip
Metodika předkládá postup pro vytváření balíčků SIP pro digitalizáty tištěných dokumentů, popisuje procedurální postup pro užití Standardu NDK pro metadata, formáty a obrazová data užívaná při digitalizaci tištěných dokumentů v českých knihovnách. Metodika pro balíčky SIP obsahuje i některá obecnější doporučení, která lze vztahovat i na jiné typy dokumentů než digitalizáty tištěných dokumentů (monografií a periodik), primárně se však zaměřuje na tento typ dokumentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postup dezinsekce sbírkových předmětů v přesné termokomoře s regulovanou vlhkostí vzduchu
Baar, Jan ; Koudelová, Jana ; Šimčíková, Markéta
Památkový postup definuje využití netoxické metody likvidace všech vývojových stádií biologických škůdců - hmyzu, který poškozuje historické předměty z organických materiálů prostřednictvím ošetření v přesné termokomoře za určitých tepelných a vhlkostních podmínek.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Památkový postup - Vyměřování při opravách tesařských konstrukcí
Stejskal, David
V tomto textu autor představuje několik postupů vyměřování určených pro opravy hodnotných tesařských konstrukcí. Nejedná se o zcela vyčerpávající přehled jednotlivých možností či porovnání různých metod. Vybrané příklady však shrnují nejzajímavější zkušenosti z dvacetileté praxe a provedených experimentů. Tesařům s různou mírou zkušenosti se text snaží nabídnout řadu inspirativních postřehů, které lze tvůrčím způsobem využít i v podmínkách značně odlišných. Zdokonalené vyměřování bez zbytečných nadměrků totiž rozhodujícím způsobem posouvá stávající hranice technických možností, čímž otevírá cestu k vyspělejšímu provedení oprav.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Kaseinové tmely pro opravy dřevěných stavebních konstrukcí
Dvořák, Luděk ; Bryol, Radek
Cílem památkového postupu je prakticky popsat technologický proces jak samotné výroby kaseinového tmelu a způsob aplikace do poškozených částí dřevní hmoty, tak související přípravu týkající se čištění poškozeného místa od zbytků nesoudržné dřevní hmoty, včetně její konsolidace. Postup primárně respektuje ochranu kulturního dědictví, zejména potřebu minimalizace zásahu do originální dřevní hmoty. Použitelnost této techniky je velmi široká. Existuje mnoho možností, proč a jakým způsobem ji aplikovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče
Řepková, Hana
Metodika je založena na syntéze urbanistického, památkového a architektonického přístupu. Jejím cílem je přispět ke zvýšení životnosti panelových domů a k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele. Metodika přináší podněty, jak prostředí sídlišť kultivovat a zlepšit jejich působení v obrazu sídel a krajiny a přispět k udržitelnému rozvoji struktury osídlení ČR. Metodika usiluje o zvýšení společenské prestiže sídlišť prostřednictvím poznání jejich historie, hodnot a rozvojového potenciálu. Kromě zkušeností ze zahraničí přináší praxí prověřenou původní tuzemskou metodu regulace vzhledu fasád. Dodržování základních regulativů běžných pro vznik a průběžnou obnovu tradičních měst může sídlištím pomoci stát se plnohodnotnou součástí města. Metodika podporuje nalézání, vnímání a ochranu vynikajících původních řešení. Identifikuje specifika českých sídlišť, jejichž poznání může sloužit jako odrazový můstek k jejich celospolečenské akceptaci a případné památkové ochraně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.