Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Klasický a kvantový model popisující 1D dynamiku volného elektronu v ponderomotorickém potenciálu optické záznějové vlny
Kuchař, Marek ; Kozák, Martin (vedoucí práce) ; Chlouba, Tomáš (oponent)
Nepružný rozptyl volně se šířících elektronů na světelných vlnách je v současné době předmětem výzkumu díky možným aplikacím v pokročilých metodách elektronové mikro- skopie a difrakce. Typicky je tato interakce popisována v režimu, kdy se rychlost elektronu během interakce téměř nezmění. V této práci se zabýváme popisem dynamiky elektronů v interakčním potenciálu generovaném optickou vlnou za hranicemi této aproximace. V klasickém modelu interakce řešíme nelineární pohybovou rovnici a v rámci kvantového modelu se zabýváme popisem dynamiky pomocí parabolické aproximace potenciálu, ale také studujeme evoluci vlnové funkce volného elektronu v plném periodickém potenci- álu. Pomocí numerických simulací na základě analytických výsledků následně ukazujeme očekávaný vývoj spektra elektronů během interakce. 1
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Žídek, Karel (oponent)
V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově rozlišený experiment excitace a sondování a rozmítací kameru ke studiu těchto dynamik. Také jsme změřili lineární absorpci a luminiscenci. Naším cílem je porovnat naměřené dynamiky s dynamikami ostatních vzorků s různými teplotami žíhání a diskutovat mikroskopický původ těchto dynamik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Filip, Radim (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent)
V hlavní části této práce se věnuji studiu relaxačních mechanismů nosičů náboje v křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici. Jedna z potenciálních aplikací těchto struktur je ve fotovoltaice, konkrétně při konstrukci celokřemíkových tandemových solárních článků. Metodami ultrarychlé spektroskopie jsem zkoumal dynamiky nosičů v takových strukturách, což pomohlo zjistit mikroskopické chování nosičů, jejich transport, záchyt v lokalizovaných stavech a podobně. Zároveň jsem se věnoval studiu dopovaných křemíkových nanostruktur, protože technologie dopování je klíčová pro vytváření PN přechodů, což je hlavní prvek solárního článku. Na závěr se věnuji matematickému modelování a teoretickým výpočtům disipativního Jaynes- Cummingsova modelu, což popisuje mimojiné mikrolasery a spadá do oboru kvantové elektrodynamiky v dutinách.
Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů
Chlouba, Tomáš ; Němec, Petr (vedoucí práce) ; Preclíková, Jana (oponent)
V této práci se zabýváme měřením parametrů laserového záření vystupujícího z kontinuálního titan-safírového laseru 3900S, pulzního titan-safírového laseru Mai-Tai HP a z optického parametrického oscilátoru Inspire vyrobených firmou Spectra Phhysics. Konkrétně nás zajímá výkon, šířka svazku, šum a stabilita směřování svazku v závislosti na vlnové délce. Také jsme měřili stabilitu svazku v čase a porovnali ji se stabilitou při změně vlnové délky. U pulzního laseru nás navíc zajímá spektrální a časová šířka pulzů. Jde nám především o porovnání vlastností obou titan-safírových laserů a o ověření specifikacích daných výrobcem u laseru Mai-Tai a oscilátoru Inspire.
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce)
V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově rozlišený experiment excitace a sondování a rozmítací kameru ke studiu těchto dynamik. Také jsme změřili lineární absorpci a luminiscenci. Naším cílem je porovnat naměřené dynamiky s dynamikami ostatních vzorků s různými teplotami žíhání a diskutovat mikroskopický původ těchto dynamik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Filip, Radim (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent)
V hlavní části této práce se věnuji studiu relaxačních mechanismů nosičů náboje v křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici. Jedna z potenciálních aplikací těchto struktur je ve fotovoltaice, konkrétně při konstrukci celokřemíkových tandemových solárních článků. Metodami ultrarychlé spektroskopie jsem zkoumal dynamiky nosičů v takových strukturách, což pomohlo zjistit mikroskopické chování nosičů, jejich transport, záchyt v lokalizovaných stavech a podobně. Zároveň jsem se věnoval studiu dopovaných křemíkových nanostruktur, protože technologie dopování je klíčová pro vytváření PN přechodů, což je hlavní prvek solárního článku. Na závěr se věnuji matematickému modelování a teoretickým výpočtům disipativního Jaynes- Cummingsova modelu, což popisuje mimojiné mikrolasery a spadá do oboru kvantové elektrodynamiky v dutinách.
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce)
V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově rozlišený experiment excitace a sondování a rozmítací kameru ke studiu těchto dynamik. Také jsme změřili lineární absorpci a luminiscenci. Naším cílem je porovnat naměřené dynamiky s dynamikami ostatních vzorků s různými teplotami žíhání a diskutovat mikroskopický původ těchto dynamik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Žídek, Karel (oponent)
V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově rozlišený experiment excitace a sondování a rozmítací kameru ke studiu těchto dynamik. Také jsme změřili lineární absorpci a luminiscenci. Naším cílem je porovnat naměřené dynamiky s dynamikami ostatních vzorků s různými teplotami žíhání a diskutovat mikroskopický původ těchto dynamik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů
Chlouba, Tomáš ; Němec, Petr (vedoucí práce) ; Preclíková, Jana (oponent)
V této práci se zabýváme měřením parametrů laserového záření vystupujícího z kontinuálního titan-safírového laseru 3900S, pulzního titan-safírového laseru Mai-Tai HP a z optického parametrického oscilátoru Inspire vyrobených firmou Spectra Phhysics. Konkrétně nás zajímá výkon, šířka svazku, šum a stabilita směřování svazku v závislosti na vlnové délce. Také jsme měřili stabilitu svazku v čase a porovnali ji se stabilitou při změně vlnové délky. U pulzního laseru nás navíc zajímá spektrální a časová šířka pulzů. Jde nám především o porovnání vlastností obou titan-safírových laserů a o ověření specifikacích daných výrobcem u laseru Mai-Tai a oscilátoru Inspire.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.