Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje pacientů k zákazu kouření na odděleních ústavní léčby závislosti
Brejchová, Jabira ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Kouření cigaret je jednou z hlavních příčin vysoké mortality a morbidity adiktologických pacientů. Prevalence kouření mezi pacienty v léčbě závislostí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. Střediska léčby závislosti v České republice i v zahraničí nedisponují stejnou strategií v léčbě závislosti na tabáku. Prioritou pro odborníky pracující ve střediscích léčby závislosti je léčba primární závislosti. Léčba závislosti na tabáku v rámci léčby jiných závislostí je často považována za zatěžující. Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo popsat zkušenosti a postoje pacientů v ústavní léčbě závislosti k zákazu kouření na odděleních léčbě závislosti. Metodika: Výzkumná část je založená na dotazníkovém šetření provedeném na šesti odděleních Psychiatrické léčebny Bohnice. Jedná se o kvantitativní výzkum. Výzkumu se zúčastnilo 144 respondentů, kteří se léčili se závislostí na návykových látkách. K orientačnímu posouzení míry závislosti na tabáku byl využit Fargeströmův test nikotinové závislosti. Ke sběru dat byl použit dotazník pro účely bakalářské práce, který pacienti obdrželi v tištěné podobě. Data v této práci jsou analyzována pomocí metod deskriptivní statistiky. Výsledky: Výsledky výzkumu potvrzují zvýšený výskyt závislosti na tabáku u adiktologických pacientů, podobně jako jiné studie...

Viz též: podobná jména autorů
2 BREJCHOVÁ, Jitka
8 Brejchová, Jana
2 Brejchová, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.