Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Z čeho se skládá hudba v českých televizních reklamách
Blažej, Jáchym ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Práce "Z čeho se skládá hudba v českých televizních reklamách" se zabývá hudbou použitou v televizní reklamě. Konkrétně tím, z čeho se hudba skládá, jak její vybrané prvky působí a jak jsou v reklamách uplatněny. Práce je dělena na dvě části - teoretickou a výzkumnou. Teoretická část představuje danou problematiku - reklamu, televizní reklamu, hudbu a hudbu v reklamě a jejich jednotlivé vybrané prvky, na které navazuje část výzkumná. Ve výzkumné části je nejprve představena a zdůvodněna zvolená metodika výzkumu a dále jsou prezentována data vzešlá z kvantitativní analýzy vybraných prvků hudby ve 100 televizních reklamách. Je zde zodpovězeno, jaké má hudba obecné vlastnosti, jaké nástroje jsou v ní obsaženy, z jakých množin tónů se skládá a jak se vybrané prvky uplatňují vůči reklamě a sobě samým. Obecnými vlastnostmi se rozumí to, v kolika reklamách je hudba obsažena, jakou má délku vůči celkové délce reklam, jaká je její míra aktivace - zde sjednocující vlastnosti tempa, dynamiky a rytmu, a některé další vlastnosti. Dále jsou představeny jednotlivé identifikované hudební nástroje obsažené v hudbě a u vybraných případů odůvodněno jejich použití z hlediska možných stereotypů a kulturního a dobového podmínění, které s výběrem a použitím hudby v reklamě souvisí. Možná charakterizace množiny tónů a...

Viz též: podobná jména autorů
4 BLAŽEJ, Jan
4 Blažej, Jan