Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Bařinová, Martina ; Urbášková, Hana (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Při důkladnější analýze proporcí a geometrie návrhu i následné úpravy zahrady jsem nalezla několikanásobné užití principu zlatého řezu. I když jsou návrhy od sebe časově vzdáleny několik staletí užívají stejný princip. Tudíž shledávám jako téměř závazné užít stejný princip jako vazbu na stávající historické objekty – propojení minulosti a současnosti užitím starých a ověřených principů vyjádřených novou formou a materiály. Klasická geometrie upřednostňovala jednoduché platónské tvary. Moderní architektura připouští asymetrii a organiku – otázku proporcí tak posouvá k tzv. dynamické rovnováze. Nově navržená architektura tak zdánlivě působí jako volná organická kompozice, avšak její proporce se opírají o principy zlatého řezu a Fibonacchiho posloupnosti. Dvě linie se navzájem protínají, vlní se prostorem předpolí a určují směr trasy
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Bařinová, Martina ; Urbášková, Hana (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Při důkladnější analýze proporcí a geometrie návrhu i následné úpravy zahrady jsem nalezla několikanásobné užití principu zlatého řezu. I když jsou návrhy od sebe časově vzdáleny několik staletí užívají stejný princip. Tudíž shledávám jako téměř závazné užít stejný princip jako vazbu na stávající historické objekty – propojení minulosti a současnosti užitím starých a ověřených principů vyjádřených novou formou a materiály. Klasická geometrie upřednostňovala jednoduché platónské tvary. Moderní architektura připouští asymetrii a organiku – otázku proporcí tak posouvá k tzv. dynamické rovnováze. Nově navržená architektura tak zdánlivě působí jako volná organická kompozice, avšak její proporce se opírají o principy zlatého řezu a Fibonacchiho posloupnosti. Dvě linie se navzájem protínají, vlní se prostorem předpolí a určují směr trasy

Viz též: podobná jména autorů
4 Bařinová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.