Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza a její aplikace u vybraného podnikatelského subjektu
ŠUBRTOVÁ, Lenka
Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního hospodaření zemědělského podniku za pomocí metody finanční analýzy. Jedná se o analýzu absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů a jejich soustav. Finanční analýza byla provedena a metody byly aplikovány v konkrétních podmínkách existujícího podniku. Výsledné hodnoty byly kromě porovnání v čase srovnány s oborovým průměrem ze Zelené zprávy. Informace pro zpracování této práce byly čerpány převážně ze zpráv auditora, odborné literatury a internetu. Při výpočtu některých ukazatelů byl zohledněn i vliv dotací, které se staly nedílnou součástí příjmu každého zemědělce, a to převážně po vstupu ČR do EU. Na základě zjištěných výpočtů lze říci, že hospodářská situace tohoto podniku je dobrá.
Transformace tradiční základní školy na školu komunitního typu
Šubrtová, Lenka ; Pelikán, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Práce se zabývá stavem komunitních škol a komunitního vzdělání v České republice. Jejím cílem je poukázat na významný prospolečenský potenciál komunitních škol a ukázat, že základní škola pracující podle principů komunitního vzdělávání odpovídá požadavkům soudobé i budoucí společnosti a,že je tak jednou z možných alternativ nutné proměny podoby tradiční základní školy.
Vliv spojování podniků na technickou stránku vedení účetnictví
Šubrtová, Lenka ; Procházka, David (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Diplomová práce seznamuje s povinnostmi, náležitostmi, vazbami, souvislostmi a okolnostmi integrace ve vztahu na technickou stránku vedení účetnictví. Přináší informace o motivech, které vedou k rozhodnutí o přeměnách společností, o fázích a zásadách těchto procesů, analyzuje možná rizika, vliv lidského faktoru, možnou problematiku výkaznictví a další praktické aspekty na vedení a správu účetnictví.
Transformace tradiční základní školy na školu komunitního typu
Šubrtová, Lenka ; Dvořáková, Markéta (oponent) ; Pelikán, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá stavem komunitních škol a komunitního vzdělání v České republice. Jejím cílem je poukázat na významný prospolečenský potenciál komunitních škol a ukázat, že základní škola pracující podle principů komunitního vzdělávání odpovídá požadavkům soudobé i budoucí společnosti a,že je tak jednou z možných alternativ nutné proměny podoby tradiční základní školy.
Účetní, daňové, právní a jiné náležitosti projektu taneční školy
Šubrtová, Lenka ; Svitlík, Jan (vedoucí práce) ; Procházka, David (oponent)
Bakalářská práce seznamuje s povinnostmi a náležitostmi začínajícího podnikatele v uměleckém odvětví. Přináší informace o tom, co všechno podnikání obnáší, o výběru právní formy podnikání, o registraci k příslušným daním, o tom, jak správně vést účetnictví a v neposlední řadě zmiňuje další povinnosti, se kterými se může začínající podnikatel v tomto odvětví setkat (uzavírání pracovního poměru, autorské poplatky). Dále se zabývá Novým občanských zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích, které jsou účinné od 1. 1. 2014 a plně nahrazují občanský a obchodní zákoník, v souvislosti se změnami v podnikání. Tato práce je primárně zaměřena na podnikání v tanci, ale zabývá se obecnou problematikou, se kterou se setkává většina začínajících podnikatelů.
Charakteristika, rozbor a využití finančního ukazatele EBITDA ve vybraných firmách
Lacina, Petr ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Šubrtová, Lenka (oponent)
Diplomová práce v teoretické části obsahuje obecnou analýzu a různé přístupy k využití finančního ukazatele EBITDA. Praktická část práce dokumentuje postup využití ukazatele EBITDA při relativním ohodnocení akcií společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a dále další alternativní využití tohoto ukazatele na vzorku srovnatelných společností ke společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Viz též: podobná jména autorů
6 ŠUBRTOVÁ, Lenka
4 Šubrtová, Linda
2 Šubrtová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.