Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Robotická manipulace s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail při procesu svařování laserem
Bužga, Petr ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá popisem vysokotlakých zásobníků paliva Common Rail firmy Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Návrhem průmyslového robotu pro manipulaci s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail během procesu svařování laserem v teoretické části. V praktické části je zaměřena na návrh změny drah současného robotu při manipulaci se svařencem ke snížení výrobních časů a opotřebení stále stejných částí robotu. V závěru je technicko-ekonomické zhodnocením variant a určení varianty vhodné pro robotickou manipulaci s vysokotlakým zásobníkem Common Rail.
Analýza pracovního prostoru Delta robotu
Kočan, Michal ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat pracovní prostor Delta robotu v závislosti na počtu a délce jeho ramen. Úvod práce je zaměřen na obecný popis problematiky v podobě rešerše. V další části je řešení kinematických problémů. Další část je věnována propojení NI LabVIEW se SolidWorks. Pomocí propojení NI LabVIEW s aktivním modulem SoftMotion a rozhraní SolidWorks byla provedena simulace pohybů Delta robotu v prostoru.
Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů
Závodný, Tomáš ; Tůma, Jiří (oponent) ; Šubrt, Kamil (vedoucí práce)
Diplomová práce se primárně zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje zaměřeného na technologii zpracování dřeva pomocí řezání – rozmítací pily. V úvodu práce je seznámení se zpracovávaným materiálem – dřevem a jeho zpracování ve formě přířezů a dále je uvedena rešerše přidružených strojů se stejnou technologií zpracování obrobků. Posléze je rozebrána i bezpečnost při obrábění na dřevoobráběcích strojích a jednotlivé bezpečnostní prvky, které stroje musí obsahovat. Z tohoto průzkumu je následně vytvořen model pily se všemi potřebnými náležitostmi. Závěr práce je věnován analýze rizik navrhnutého strojního zařízení a jejich redukci.
Návrh ovladače pro PROFINET bus coupler
Kroupa, Jiří ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Podstatou této diplomové práce je návrh a implementace ovladače pro Profinetový bus coupler od firmy Phoenix Contact, který pro komunikaci využívá běžnou síťovou kartu počítače. Návrh vychází se znalostí získaných z dostupné literatury a analýzy protokolu Profinet.
Návrh zařízení pro měření smáčivosti povrchů
Šubrt, Kamil ; Andrš, Ondřej (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření smáčivosti povrchů. Smáčivost povrchů je určována analýzou profilu kapky, v obraze snímaném digitální kamerou. Po zařízení je vyžadováno automatické nalezení a zaostření analyzované kapky, sejmutí obrazu, změření úhlu smáčení a uložení analyzovaného obrazu včetně výsledků měření do souboru pro následnou offline analýzu a archivaci. Navržené zařízení je koncipováno jako tříosý manipulátor. Pro pohon jednotlivých os jsou zvoleny krokové motory. Klíčovým faktorem pro dosažení co nejvyšší rychlosti měření je vysoká plynulost pohybu manipulátoru, které je dosaženo řízením motorův režimu mikrokrokování s velmi vysokým rozlišením. Software celého zařízení je realizován ve vývojovém prostředí NI LabVIEW, pro zpracování obrazu byl použit modul NI Vision.
Řízení lineárního pohonu HIWIN pomocí NI SoftMotion
Sabó, Marek ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia trojfázového lineárneho synchrónneho motora od spoločnosti HIWIN pomocou modulu NI SoftMotion a frekvenčného meniča D1-N na platforme NI Compact RIO. V úvodnej časti je analyzovaná klasifikácia lineárnych motorov, princíp funkčnosti lineárnych synchrónnych motorov, popis zbernice EtherCAT a modulu NI SoftMotion. Ďalej sa práca venuje použitému hardvér, jeho parametrom, konfigurácii a nastavením regulácie pohonu. Záverečná časť je zameraná na návrh a realizáciu riadenia osi a verifikáciu presnosti pohybu.
Použití NI SoftMotion pro řízení víceosých manipulátorů
Staňo, Martin ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Cieľom práce je oboznámenie sa s problematikou riadenia pohonných sústav, zoznámenie sa s modulom NI SoftMotion a následne ho využiť vo vytvorení aplikácie na riadenie viacosového manipulátora. Algoritmus riadenia je riešený pomocou vzťahov priamej a inverznej kinematiky analytickou a numerickou metódou. Výsledkom tejto práce je pohybová aplikácia NI SoftMotion softvéru, ktorá je súčasťou simulovaného virtuálneho modelu trojosového manipulátora a následne je tento softvér aplikovaný na reálnom hardvéri.
Mechatronický návrh stroje pro výrobu nábytkových spojovacích kolíků
Šubrt, Kamil ; Andrš, Ondřej (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem samostatně pracujícího stroje na výrobu nábytkových kolíků z válcových polotovarů. V práci je provedena analýza možností automatizace výroby nábytkářských kolíků, která vychází z dlouhodobých zkušeností s jejich výrobou. Následně je proveden návrh stroje s využitím metodiky V-cyklu. V rámci návrhu je postupně vyvíjena konstrukce stroje a řízení. Konstrukce stroje prezentovaná 3D CAD modelem je připojena do vývojového prostředí NI LabVIEW a prostřednictvím kosimulace bylo navrženo a ověřeno řízení stroje. Postupnými vývojovými iteracemi bylo dosaženo návrhu stroje, který splňuje stanovené požadavky. V závěru práce je provedena analýza volby vhodného řídícího systému pro reálný stroj.
Leak testing of pneumatic components
Staňo, Martin ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
This diploma thesis is focused on the issue of pneumatic components testing and air leakage measurement. The current state of the given issue is summarized based on the analysis of leak testing methods in accordance with valid legislation. The aim of this thesis is to design methods for pneumatic components testing according to specification. As part of method verification, a pneumatic circuit with a pressure control system has been assembled, on which functionality tests of provided components and leak tests by the pressure-drop method have been performed. The results of these tests have been subsequently evaluated as consistent with the specification.
Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky
Martini, Silvano ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění. Rešerše je věnována popisu hardwarových a softwarových komponent systému strojového vidění. V částí praktické je popsán návrh softwaru, který umožňuje provádění několika úloh strojového vidění současně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šubrt, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.