Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza efektivity využití tepla v provozu bioplynové stanice odpadů
Šmarda, Marek ; Frič, Ondřej (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na analýzu efektivity tepla na bioplynové stanici Vojtěchov. Je vypracována materiálová bilance, která je propojena se spalováním vzniklého bioplynu v kogenerační jednotce. Teplo produkované kogenerační jednotkou je dále distribuováno do reaktorů a do sušárny, pro tento účel byla udělána celková tepelná bilance pro jednotlivé měsíce roku. Následně byly vyhodnoceny různé možnosti, jak zvýšit efektivitu tepla předaného do systému. V rámci řešení byly uvažovány dva návrhy řešení. Jedno z těchto řešení využívá nízko potenciální teplo odvedené z dofermentoru. A druhé řešení se zabývá množstvím předaného tepla z kogenerační jednotky do systému. Výsledkem analýzy je doporučení pro efektivnější využití tepla s dopadem na zvýšení objemu dotační podpory za rok v rámci KVET.
Anténa pro příjem televizního signálu DVB-T
Šmarda, Marek ; Lukeš, Zbyněk (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Obsahem této práce je prostudovat vybrané anténní systémy vhodné pro příjem standardu DVB-T. V programu na simulaci elektromagnetického pole (např. CST studio) budou simulovány jednotlivé anténní systémy a výsledky simulací (např. grafy a diagramy záření) jednotlivých anténních systémů budou slovně okomentovány. Vybraný anténní systém bude vyroben a experimentálně změřen.
Miniaturní anténa pro mobilní aplikace
Šmarda, Marek ; Švanda,, Milan (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky pásma a naopak technik pro zmenšení rozměrů, které jsou důležité pro návrh planárních antén do mobilních zařízení. Za pomoci teoretických podkladů byly antény navrženy a v simulátoru elektromagnetického pole ověřeny jejich vlastnosti. Vybraný anténní model byl vyroben a experimentálně změřeny jeho parametry. K anténě byl navržen a vyroben přizpůsobovací obvod pro přeladění antény na jiný rezonanční kmitočet.
Mikrovlnná pyrolýza substrátů odpadní povahy
Šmarda, Marek ; Gal, Pavel (oponent) ; Jícha, Jaroslav (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou podány informace o různých metodách zpracování substrátu odpadní povahy se zaměřením na zpracovaní odpadů pomocí mikrovlnné pyrolýzy. Souhrnně lze konstatovat, že mikrovlnná pyrolýza je progresivní řešení zpracování odpadního substrátu. Vhledem k rovnoměrnému a rychlemu ohřevu substrátu odpadní povahy je tato metoda efektivnější v porovnání s konvečními metodami odtsraňování odpadu.Výsledkem práce je podání informací o procesu zpracování odpadního substrátu formou mikrovlnné pyrolýzy a následné ekonomické shodnocení.
Analýza efektivity využití tepla v provozu bioplynové stanice odpadů
Šmarda, Marek ; Frič, Ondřej (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na analýzu efektivity tepla na bioplynové stanici Vojtěchov. Je vypracována materiálová bilance, která je propojena se spalováním vzniklého bioplynu v kogenerační jednotce. Teplo produkované kogenerační jednotkou je dále distribuováno do reaktorů a do sušárny, pro tento účel byla udělána celková tepelná bilance pro jednotlivé měsíce roku. Následně byly vyhodnoceny různé možnosti, jak zvýšit efektivitu tepla předaného do systému. V rámci řešení byly uvažovány dva návrhy řešení. Jedno z těchto řešení využívá nízko potenciální teplo odvedené z dofermentoru. A druhé řešení se zabývá množstvím předaného tepla z kogenerační jednotky do systému. Výsledkem analýzy je doporučení pro efektivnější využití tepla s dopadem na zvýšení objemu dotační podpory za rok v rámci KVET.
Mikrovlnná pyrolýza substrátů odpadní povahy
Šmarda, Marek ; Gal, Pavel (oponent) ; Jícha, Jaroslav (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou podány informace o různých metodách zpracování substrátu odpadní povahy se zaměřením na zpracovaní odpadů pomocí mikrovlnné pyrolýzy. Souhrnně lze konstatovat, že mikrovlnná pyrolýza je progresivní řešení zpracování odpadního substrátu. Vhledem k rovnoměrnému a rychlemu ohřevu substrátu odpadní povahy je tato metoda efektivnější v porovnání s konvečními metodami odtsraňování odpadu.Výsledkem práce je podání informací o procesu zpracování odpadního substrátu formou mikrovlnné pyrolýzy a následné ekonomické shodnocení.
Anténa pro příjem televizního signálu DVB-T
Šmarda, Marek ; Lukeš, Zbyněk (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Obsahem této práce je prostudovat vybrané anténní systémy vhodné pro příjem standardu DVB-T. V programu na simulaci elektromagnetického pole (např. CST studio) budou simulovány jednotlivé anténní systémy a výsledky simulací (např. grafy a diagramy záření) jednotlivých anténních systémů budou slovně okomentovány. Vybraný anténní systém bude vyroben a experimentálně změřen.
Miniaturní anténa pro mobilní aplikace
Šmarda, Marek ; Švanda,, Milan (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky pásma a naopak technik pro zmenšení rozměrů, které jsou důležité pro návrh planárních antén do mobilních zařízení. Za pomoci teoretických podkladů byly antény navrženy a v simulátoru elektromagnetického pole ověřeny jejich vlastnosti. Vybraný anténní model byl vyroben a experimentálně změřeny jeho parametry. K anténě byl navržen a vyroben přizpůsobovací obvod pro přeladění antény na jiný rezonanční kmitočet.

Viz též: podobná jména autorů
1 Šmarda, Martin
2 Šmarda, Michael
4 Šmarda, Milan
4 Šmarda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.