Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům
Šeps, Daniel ; Bartlová, Jana (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se stropy z železobetonových desek. Obvodové zdivo pro 1.NP - 3. NP je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 300 mm doplněné o kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm, který bude opatřen silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm. Vnější obvodové zdivo pro 1.PP je navrženo ze ztraceného bednění DITTON 30 tl. 300mm, vyplněné betonem C20/25 XC1 a ocelí B500B a zatepleno extrudovaným polystyrenem XPS tl. 160mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických keramických cihelných bloků tl. 250mm. Příčky jsou navrženy z akustických příčkovek. Na stropech je navržena těžká plovoucí podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi. Je navržená plochá zelená střecha s extenzivní vegetací a s tepelnou izolací z minerální vaty a s hydroizolační vrstvou z asfaltových modifikovaných SBS pásů kladených ve dvou vrstvách. Balkonové zábradlí je navrženo hliníkové s výplní z bezpečnostního skla.
Komparace rezidenčních segmentů v Pardubicích a Hradci Králové
Šeps, Daniel ; Hakl, Filip (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá globální analýzou a dále pak analýzou realitního trhu ve státech Evropské unie, České republice a zejména ve městech Hradec Králové a Pardubice. Cílem diplomové práce je sestavení globální analýzy rezidenčních segmentů mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, zejména vlivu územního plánování, socioekonomických faktorů a ekonomického porovnání.
Veterinární klinika
Šeps, Daniel ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh samostatně stojícího objektu veterinární kliniky v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt veterinární kliniky se skládá ze 3 obdélníků tvořící tvar Z, kde se ve východní části nachází vstup do objektu veterinární kliniky, její provozní a administrativní části. V západním obdélníku se nachází samostatný a provozně oddělený vstup do bytové jednotky, která je umístěna ve druhém nadzemním podlaží. Vstup do budovy veterinární kliniky i do bytové jednotky je řešen jako bezbariérový. Stavba bude umístěna v mírně svažitém terénu (3,49 %). Hlavní průčelí budovy se vstupem do budovy je orientováno na jihozápad. Samostatný vstup do bytové jednotky je ze severovýchodní strany. Obvodové zdivo je tvořeno systémem Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tloušťce 300 mm zdivo 200 mm ETICS. Vnitřní nosné zdivo je taktéž tvořeno zdicím systémem Porotoherm v tloušťce 250 mm. Vnitřní nenosné zdivo tvořeno systémem Porotherm v tloušťce 115 a 140 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Nad veterinární klinikou je uvažována plocha střecha tvořící terasu bytové jednotky rozdělená na dvě části 1) s vegetační vrstvou a 2) s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na terčích. Hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Nad 2.NP je uvažována šikmá valbová střecha z lepených dřevěných příhradových vazníků a jako střešní krytina vazníkové střechy je uvažována plechová krytina. Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Atika na ploché střeše je opatřena hliníkovým zábradlím se svislou tyčovou výplní. Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, dále je v objektu navrženo nucené větrání formou vzduchotechniky.
Komparace rezidenčních segmentů v Pardubicích a Hradci Králové
Šeps, Daniel ; Hakl, Filip (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá globální analýzou a dále pak analýzou realitního trhu ve státech Evropské unie, České republice a zejména ve městech Hradec Králové a Pardubice. Cílem diplomové práce je sestavení globální analýzy rezidenčních segmentů mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, zejména vlivu územního plánování, socioekonomických faktorů a ekonomického porovnání.
Veterinární klinika
Šeps, Daniel ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh samostatně stojícího objektu veterinární kliniky v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt veterinární kliniky se skládá ze 3 obdélníků tvořící tvar Z, kde se ve východní části nachází vstup do objektu veterinární kliniky, její provozní a administrativní části. V západním obdélníku se nachází samostatný a provozně oddělený vstup do bytové jednotky, která je umístěna ve druhém nadzemním podlaží. Vstup do budovy veterinární kliniky i do bytové jednotky je řešen jako bezbariérový. Stavba bude umístěna v mírně svažitém terénu (3,49 %). Hlavní průčelí budovy se vstupem do budovy je orientováno na jihozápad. Samostatný vstup do bytové jednotky je ze severovýchodní strany. Obvodové zdivo je tvořeno systémem Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tloušťce 300 mm zdivo 200 mm ETICS. Vnitřní nosné zdivo je taktéž tvořeno zdicím systémem Porotoherm v tloušťce 250 mm. Vnitřní nenosné zdivo tvořeno systémem Porotherm v tloušťce 115 a 140 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Nad veterinární klinikou je uvažována plocha střecha tvořící terasu bytové jednotky rozdělená na dvě části 1) s vegetační vrstvou a 2) s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na terčích. Hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Nad 2.NP je uvažována šikmá valbová střecha z lepených dřevěných příhradových vazníků a jako střešní krytina vazníkové střechy je uvažována plechová krytina. Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Atika na ploché střeše je opatřena hliníkovým zábradlím se svislou tyčovou výplní. Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, dále je v objektu navrženo nucené větrání formou vzduchotechniky.
Bytový dům
Šeps, Daniel ; Bartlová, Jana (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se stropy z železobetonových desek. Obvodové zdivo pro 1.NP - 3. NP je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 300 mm doplněné o kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm, který bude opatřen silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm. Vnější obvodové zdivo pro 1.PP je navrženo ze ztraceného bednění DITTON 30 tl. 300mm, vyplněné betonem C20/25 XC1 a ocelí B500B a zatepleno extrudovaným polystyrenem XPS tl. 160mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických keramických cihelných bloků tl. 250mm. Příčky jsou navrženy z akustických příčkovek. Na stropech je navržena těžká plovoucí podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi. Je navržená plochá zelená střecha s extenzivní vegetací a s tepelnou izolací z minerální vaty a s hydroizolační vrstvou z asfaltových modifikovaných SBS pásů kladených ve dvou vrstvách. Balkonové zábradlí je navrženo hliníkové s výplní z bezpečnostního skla.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.