Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava realizace stavby Biology Park Brno
Šťastná, Ludmila ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Biology Park Brno. Cílem je určit časovou, finanční a materiálovou náročnost stavby a také stanovit vhodný způsob technologie výstavby. Práce je zaměřena na hlavní stavební objekt SO 01 - Budova laboratoří a kanceláří, avšak některé části práce jsou řešeny pro celou stavbu. Je vypracována stavebně technologická studie, na kterou navazují podrobně řešené vybrané části stavebně technologického projektu zabývající se danými konstrukcemi. Část práce je věnována optimalizaci návrhu množství bednění, které je nutné pro realizaci stavby.
Realizace technologické etapy hrubé stavby Moravia Thermal
Šťastná, Ludmila ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Bakalářské práce řeší stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby objektu Wellness, který je součástí komplexu Moravia Thermal v Pasohlávkách. V rámci projektu byly zpracovány technologické předpisy pro realizaci monolitických konstrukcí a montáž dřevěných příhradových vazníků. Práce řeší také zásady organizace výstavby, zabývá se kvalitou prováděných konstrukcí, ekonomickou stránkou a délkou výstavby.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠŤASTNÁ, Lada
3 ŠŤASTNÁ, Leona
1 Šťastná, L.
4 Šťastná, Lenka
3 Šťastná, Leona
1 Šťastná, Liliana
10 Šťastná, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.