Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nedostatky mluveného projevu žáků ZŠ
ŠÍPOVÁ, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá mluvenými projevy žáků 8 a 9. tříd základních škol s cílem postihnout úroveň jejich jazykových schopností a dovedností. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaobírám specifiky mluveného projevu ve srovnání s projevem psaným. Vedle definování kultury mluveného projevu neopomínám ani důležitost správné techniky mluvené řeči. Vlastní kapitola je věnována zvukovým prostředkům souvislého projevu. V závěru teoretické části jsem se zaměřila na optické projevy řeči, které napomáhají jejímu porozumění. Praktickou část představují dvě samostatné kapitoly. V první se věnuji charakteristice základních škol zapojených do výzkumu, dále pak popisu celého průběhu získávání zvukového materiálu a nakonec i postupu při pořizování transkriptů. Druhou část tvoří analýza a komparace sebraných nepřipravených mluvených projevů žáků všech základních škol zapojených do výzkumu. V úplném závěru uvádím shrnutí zjištěných poznatků.
Podnikatelský plán
Šípová, Markéta Bc. ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Hrubý, Petr (oponent)
Teoretická část obsahuje definice podnikání a základní východiska pro podnikání, strategické, marketingové plánování a vzorový podnikatelský plán. Aplikační část se zaměřuje na založení podniku, popis podniku a jeho strategii. Dále obsahuje analýzu prostředí, marketingový plán a finanční plán.

Viz též: podobná jména autorů
4 ŠÍPOVÁ, Martina
2 ŠÍPOVÁ, Monika
1 Šípová, Markéta Bc.
4 Šípová, Martina
2 Šípová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.