Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regulace právního prostředí a nástroje ochrany klientů v pojišťovnictví
Hellebrand, Pavel ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vostatek, Jaroslav (oponent) ; Mesršmíd, Jaroslav (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na aktuální tendence v regulaci finančních trhů a institucí, vyvolané finanční krizí let 2007 -- 2009. Vzhledem k šíři této problematiky se specificky zaměřuje na oblast pojišťovnictví a otázky dopadu intenzifikace regulace na pojišťovny. Práce se soustředí na otázku zvyšující se regulace finančních institucí, konsolidaci dohledu a přenos kompetencí na nadnárodní struktury a změny v regulatorním přístupu k systemickým rizikům. Tyto otázky jsou analyzovány především s ohledem na jejich dopad na pojišťovnictví a práce hodnotí, nakolik je tato tendence adekvátní ve vztahu k pojišťovacímu trhu. Dále práce provádí analýzu stávajícího prostředí pojišťovací regulace v České republice a navrhuje jeho významnější doplnění o prvky samosprávy. Závěrečná část práce se zabývá otázkou analýzy dostatečnosti nástrojů chránících klienty pojišťoven.
Vliv transferových cen na zdanění stálých provozoven
Jelínek, Michal ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Izák, Vratislav (oponent) ; Vostatek, Jaroslav (oponent)
Tato disertační práce se zabývá zdaňováním stálých provozoven a vlivem pravidel transferových cen na způsob určení základu daně stálé provozovny. Nejdříve popisuje důvody vzniku stálé provozovny a zkoumá, jak mezinárodní i tuzemská legislativa přistupuje ke zdaňování zisků daňových nerezidentů. Práce dále analyzuje způsoby, jakými se určuje základ daně přiřaditelný stálé provozovně. Závěrečná část zkoumá, zdali lze z veřejně dostupných finančních údajů získat dostatečné informace pro stanovení základu daně stálé provozovny vzniklé z titulu závislého zástupce. K tomuto účelu je využita metoda regresní analýzy, shlukové analýzy a logistické regresní analýzy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.