Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Valasová, Michaela ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Stavebniny Nováková, s.r.o. v letech 2015 až 2019. V první části je zaměřená na teoretická východiska, kde jsou přiblíženy základní pojmy finanční analýzy a finanční ukazatelé. Druhá část obsahuje výpočty finanční analýzy vybrané společnosti a následnou interpretaci výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy ke zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Valasová, Michaela ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti akciové společnosti Saft Ferak s využitím modelu Balanced Scorecard. Práce je rozdělená do čtyř hlavních částí. V první části jsou vymezeny cíle a metody zpracování práce. Druhou částí je teoretická část, ve které jsou charakterizovány základní pojmy, a na jejím základě je zpracována část analytická, která obsahuje finanční a strategickou analýzu vybrané společnosti. Poslední část diplomové práce je zaměřená na vlastní návrh implementace modelu Balanced Scorecard do společnosti, jež povede ke zvýšení její výkonnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Valasová, Michaela ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Stavebniny Nováková, s.r.o. v letech 2015 až 2019. V první části je zaměřená na teoretická východiska, kde jsou přiblíženy základní pojmy finanční analýzy a finanční ukazatelé. Druhá část obsahuje výpočty finanční analýzy vybrané společnosti a následnou interpretaci výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy ke zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.