Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rizikové faktory vzniku Reinkeho edému a možnosti jejich ovlivnění
Pavelec, Václav ; Slípka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sobotka, Pavel (oponent) ; Chrobok, Viktor (oponent)
16 1) Na vzniku Reinkeho edému se podílí významně menopauza. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Naše data naznačují, že by tomu tak nemuselo být, pokud by byly ženy hormonálně substituovány. Druhým nejdůležitějším momentem pro recidivu RE jsou projevy gastroezofageálního refluxu. Může být doprovázen refluxem laryngofaryngeálnlm, ale nemusí. Zdá se, že jeho vliv může být i nepřímý, cestou vagové inervace (reflexní). Odhalit reflux a včas jej zaléčit blokátorem protonové pumpy je nezbytné pro správnou léčbu. Diagnostické metody jsou různé a s ohledem na pacienta je dobré vyhledat co nejméně zatěžující metodu. Dynamická scintigrafie jícnu takovým vyšetřením je. Protilátky proti HP ve stolici znamenají nutnost léčit helikobakteriózu bez ohledu na míru gastrointestinálních projevů. Zásadní pro zahájení medikamentózní léčby je nález Reinkeho edému jako jednoho z extralaryngeálních projevů GERD. Eradikace HP lze dosáhnout užíváním blokátoru protonové pumpy. V případech refrakterity na H+ blokátor či u přidružených typických gastroenterologických obtíží doporučujeme přeléčit pacienta antibiotiky a chemoterapeutiky Kouření má na RE významný vliv, zejména pokud pacient po operaci přestává kouřit, uniká recidivám s velkou nadějí. Nechceme na tomto místě přehnaně zdůrazňovat často skloňovanou nevhodnost užívání...
Rizikové faktory vzniku Reinkeho edému a možnosti jejich ovlivnění
Pavelec, Václav ; Slípka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sobotka, Pavel (oponent) ; Chrobok, Viktor (oponent)
16 1) Na vzniku Reinkeho edému se podílí významně menopauza. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Naše data naznačují, že by tomu tak nemuselo být, pokud by byly ženy hormonálně substituovány. Druhým nejdůležitějším momentem pro recidivu RE jsou projevy gastroezofageálního refluxu. Může být doprovázen refluxem laryngofaryngeálnlm, ale nemusí. Zdá se, že jeho vliv může být i nepřímý, cestou vagové inervace (reflexní). Odhalit reflux a včas jej zaléčit blokátorem protonové pumpy je nezbytné pro správnou léčbu. Diagnostické metody jsou různé a s ohledem na pacienta je dobré vyhledat co nejméně zatěžující metodu. Dynamická scintigrafie jícnu takovým vyšetřením je. Protilátky proti HP ve stolici znamenají nutnost léčit helikobakteriózu bez ohledu na míru gastrointestinálních projevů. Zásadní pro zahájení medikamentózní léčby je nález Reinkeho edému jako jednoho z extralaryngeálních projevů GERD. Eradikace HP lze dosáhnout užíváním blokátoru protonové pumpy. V případech refrakterity na H+ blokátor či u přidružených typických gastroenterologických obtíží doporučujeme přeléčit pacienta antibiotiky a chemoterapeutiky Kouření má na RE významný vliv, zejména pokud pacient po operaci přestává kouřit, uniká recidivám s velkou nadějí. Nechceme na tomto místě přehnaně zdůrazňovat často skloňovanou nevhodnost užívání...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.