Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The administrative object in Brno
Muňko, Matej ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
The subject of this work is a new administrative building in Brno, district Brno – Stred. The aim of this work is to create documentation for realization. Building has twelve floors, while every floor is rotated by 5° relative to the previous floor counterclokwise. Final rotation between the first and the last floor is 60°. On the first floor there is a restaurant, on the next eleven floors there are administrative spaces. Building is without basement and has a single-layer flat roof. The foundations are made from a system of piles, which co-work with the waterproof foundation slab. Whole construction system is made from cast-in-place reinforced conrete.
Mateřská škola
Muňko, Matej ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou 60 detí rozdelených do troch tried. Objekt je situovaný v kľudnej, okrajovej časti mesta. Pozemok je rovinatý. Objekt má dve nadzemné podlažia, je nepodpivničený a zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu. Jedná sa o budovu murovanú z keramických tvárnic zo systému Heluz. Stropy sú z keramobetónových stropných nosníkov s vložkami Miako a z prefabrikovaných železobetónových stropných panelov Spiroll.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.