Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Strategie rozvoje rodinného podniku
Bednář, Jan ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku společně s teoretickými poznatky napomáhá k vybudování a implementování nového strategického rozvoje podniku.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Páblová, Petra ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část se věnuje pojmům z právního i ekonomického hlediska. V analytické části je řešena problematika vysokých mzdových nákladů a příčiny jejich vzniku s dopadem na ekonomiku obchodní společnosti. Poslední návrhová část poskytuje návrhy na zlepšení.
Zhodnocení hospodaření vybraného nadačního fondu
Buťáková, Kristýna ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vývoje hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace, Nadační fond Modrý hroch. Teoretická část práce popisuje problematiku neziskového sektoru a nadačnímu fondu. Analytická část se věnuje analýze nákladů a výnosů spolu s vybranými prvky modifikované finanční analýzy. Dle zjištěných výstupů z provedených analýz je zhodnoceno hospodaření a fundraising. Závěrem práce jsou představeny vlastní návrhy řešení slabých stránek organizace.
Zhodnocení hospodaření vybraného nadačního fondu
Buťáková, Kristýna ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vývoje hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace, Nadační fond Modrý hroch. Teoretická část práce popisuje problematiku neziskového sektoru a nadačnímu fondu. Analytická část se věnuje analýze nákladů a výnosů spolu s vybranými prvky modifikované finanční analýzy. Dle zjištěných výstupů z provedených analýz je zhodnoceno hospodaření a fundraising. Závěrem práce jsou představeny vlastní návrhy řešení slabých stránek organizace.
Strategie rozvoje rodinného podniku
Bednář, Jan ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku společně s teoretickými poznatky napomáhá k vybudování a implementování nového strategického rozvoje podniku.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Páblová, Petra ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část se věnuje pojmům z právního i ekonomického hlediska. V analytické části je řešena problematika vysokých mzdových nákladů a příčiny jejich vzniku s dopadem na ekonomiku obchodní společnosti. Poslední návrhová část poskytuje návrhy na zlepšení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.