Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rizikové faktory v prenatálním období
Krátká, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Předložená bakalářská práce, jejímž tématem jsou rizikové faktory v prenatálním období, je rozdělena na dvě hlavní části, a sice část teoretickou, která je stěžejním oddílem, a část praktickou. Teoretická část je zejména literárně přehledovou studií, která si klade za cíl představení hlavních skupin rizikových faktorů, jež působí na dítě již v jeho prenatálním období. Závěr teoretické části se zabývá možnostmi sledování důsledků těchto rizikových faktorů, zejména pak genetických. Část praktická je navržením výzkumného projektu zaměřeným na sledování souvislosti mezi prenatálním stresem matky a následným výskytem syndromu excesivního pláče u jejího narozeného dítěte. Klíčová slova: rizikové faktory, prenatální období, syndrom excesivního pláče, prenatální stres
Rozdíly v přístupech v pastoraci lidí s homosexuálními sklony mezi terapeuty Debra Hirsch, Mark A. Yarhous a jinými vybranými českými autory
Krátká, Michaela ; Staněk, Dalimil (vedoucí práce) ; Staňková, Dana (oponent)
Tato práce nese název Rozdíly v přístupech v pastoraci osob s homosexualitou mezi terapeuty Debrou Hirsch, Markem A. Yarhousem a jinými vybranými českými autory. Homosexualita je odvěký jev, který je v dnešní společnosti rozšířený a hojně diskutovaný. V církevním prostředí je homosexualita považovaná za problematický jev, a vůči osobám s homosexualitou se zde vyskytují různé pohledy a přístupy. Na církevní půdě někdy bývají tyto diskuse i značně explozivního charakteru, neboť se dotýkají tradičních hodnot v pohledu na Bohem stvořeného člověka a v pohledu na autoritu Bible. Věřící osoby s homosexualitou často prožívají vnitřní konflikt mezi svým homosexuálním a náboženským vnímáním. Pracovníci zapojení v pastorační službě druhým osobám by měli tento jev homosexuality ve společnosti a zároveň v církvi umět dobře reflektovat. A být schopní pomáhat osobám, které zažívají konflikt spojený s jejich sexuální orientací. Výše zmínění autoři jsou známí v českém prostředí církve a pastorační služby, které rozhodně neoplývá množstvím odborníků v oblasti péče o osoby s homosexualitou. U těchto vybraných autorů mě zajímá především jejich pojetí homosexuality v životech lidí, a jejich přístup s jakým se k lidem s homosexualitou staví. Věnuji se přitom definici homosexuality jakožto jevu v životě lidí, teologickým...
Rizikové faktory v prenatálním období
Krátká, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Předložená bakalářská práce, jejímž tématem jsou rizikové faktory v prenatálním období, je rozdělena na dvě hlavní části, a sice část teoretickou, která je stěžejním oddílem, a část praktickou. Teoretická část je zejména literárně přehledovou studií, která si klade za cíl představení hlavních skupin rizikových faktorů, jež působí na dítě již v jeho prenatálním období. Závěr teoretické části se zabývá možnostmi sledování důsledků těchto rizikových faktorů, zejména pak genetických. Část praktická je navržením výzkumného projektu zaměřeným na sledování souvislosti mezi prenatálním stresem matky a následným výskytem syndromu excesivního pláče u jejího narozeného dítěte. Klíčová slova: rizikové faktory, prenatální období, syndrom excesivního pláče, prenatální stres

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.