Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mateřská škola
Konečný, Patrik ; Bečkovský, David (oponent) ; Bečkovská, Tereza (vedoucí práce)
Tématem závěrečné diplomové práce je návrh projektové dokumentace pro povolení stavby novostavby mateřské školy včetně vedlejších staveb v pasivním standardu. Projekt je rozdělen do tří částí, které zahrnují i návrh a optimalizaci dalších profesí technického vybavení objektu tak, aby objekt splňoval minimální požadavky pro naplnění titulu pasivní ekologicky vyspělé stavby. Objekt se bude nacházet v Brně-Vinohradech a je navržen jako samostatně stojící nepodsklepený s plochou zelenou střechou. Zdivo v celém objektu je navrženo z broušených cihelných bloků, obvodové stěny budou zatepleny pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS, kde je tepelně izolační vrstva navržena z minerální vaty. Nosným prvkem stropu a zárověn střechy je navržena soustava monolitických železobetonových desek. Základy jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu, na kterých bude litá monolitická železobetonová deska. Jako výplně otvorů jsou v objektu navrženy okna s plastovým rámem s izolačním trojsklem a plastové dveře. Další část práce se zabývá vnitřním prostředím. Jako zdroj vytápění objektu jsou navržena dvě tepelná čerpadla země-voda s vrty. Teplo bude distribuováno prostřednictvím roštů podlahového vytápění. Objekt bude mít mechanické větrání, jeho účinnost proti letnímu přehřívání zvýší exteriérové žaluzie, které budou instalovány jako součást oken. V poslední části diplomové práce, kde bylo volitelným tématem, je projekt ZTI pro stupěň stavebního a územního řízení. V projektu je navržen systém zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod z pozemku, rozvody vody a kanalizace uvnitř objektu a systém hospodaření s dešťovou vodou pro maximalizaci úspor čerstvé vody a venkovní rozvody vody a kanalizace. Mezi další podkladové materiály diplomové práce, které ověřují stav budovy nebo doplňující informace o návrhu, patří výpočty ze stavební fyziky, průkaz energetické náročnosti budovy nebo simulační výstupy z různých počítačových softwarů.
Malý bytový dům
Konečný, Patrik ; Žajdlík, Tomáš (oponent) ; Šuhajdová, Eva (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vypracování projektové dokumentace bytového domu pro stavební povolení a provádění stavby. Uvažovanou oblastí pro navrhovaný objekt je soustava parcel v katastrálním území Sadová v Brně (jihomoravský kraj). Jedná se o částečně podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími, který je umístěn v mírném svahu. V objektu je navrženo 12 bytových jednotek různých dispozic, z čehož jeden byt je uzpůsoben pro osoby s tělesným postižením. Součástí bytů jsou lodžie, balkóny nebo terasy, což poskytuje nadstandartní výhled na okolí. K objektu náleží i venkovní parkovací stání. Jako nosné i nenosné zdivo jsou navrženy vápenopískové cihly, stropní konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové. Objekt bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS. Fasádní barvy budou voleny v odstínech bílé a šedé. Objekt dále disponuje výtahem a železobetonovým schodištěm.
Malý bytový dům
Konečný, Patrik ; Žajdlík, Tomáš (oponent) ; Šuhajdová, Eva (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vypracování projektové dokumentace bytového domu pro stavební povolení a provádění stavby. Uvažovanou oblastí pro navrhovaný objekt je soustava parcel v katastrálním území Sadová v Brně (jihomoravský kraj). Jedná se o částečně podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími, který je umístěn v mírném svahu. V objektu je navrženo 12 bytových jednotek různých dispozic, z čehož jeden byt je uzpůsoben pro osoby s tělesným postižením. Součástí bytů jsou lodžie, balkóny nebo terasy, což poskytuje nadstandartní výhled na okolí. K objektu náleží i venkovní parkovací stání. Jako nosné i nenosné zdivo jsou navrženy vápenopískové cihly, stropní konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové. Objekt bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS. Fasádní barvy budou voleny v odstínech bílé a šedé. Objekt dále disponuje výtahem a železobetonovým schodištěm.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.